Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 6 od 9  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 66, br. 1, str. 303-321
Tajnim savezništvom do javnog Velikog rata
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Srbija
Ključne reči: tajno savezništvo; tajno sporazumevanje; rat; atentat
Sažetak
Prvom svetskom ratu prethodila su brojna tajna savezništva, ali i sumnjičenja između pojedinih evropskih sila prethodnih nekoliko decenija (od 1876. godine). Reč je o savezništvima i sumnjama u vezi sa njihovim planovima za geopolitičko prekomponovanje Balkana, u kojima su bili marginalizovani i u priličnoj meri instrumentalizovani interesi balkanskih država i naroda. Tinjajuće nesaglasje vanbalkanskih hegemona o crtanju zamišljenih mapa na Balkanu, naravno, prema želji svakog od njih, povremeno je javno ispoljavano i rezultiralo ustancima i lokalnim ratovima. Međutim, ishod tih vrsta nasilja nikada nije u potpunosti zadovoljavao ambicije svakog od zainteresovanih vanbalkanskih hegemona. Posebno je bio u neskladu sa ambicijama berlinsko-bečke osovine 'o životnom značaju?' njenog prodiranja ka Solunu i Bagdadu. Pokušaj da, primenom sile 1914. godine, ostvari pomenuti prodor doveo je do agresije na Kraljevinu Srbiju, čime je započeo Prvi svetski rat.
Reference
Ćorović, V. (1999) Istorija Srba. Niš: Zograf
Ćorović, V. (1936) Odnosi između Srbije i Austrougarske u 20. veku. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Jugoslavije
Dedijer, V. (1978) Sarajevo 1914, Knjiga I i II. Beograd: Prosveta
Đorđević, D. (1962) Milovanović Milan. Beograd: Prosveta
Ekmečić, M. (1960) Ustanak u Bosni 1875-1878. Sarajevo: Veselin Masleša
Kazimirović,, Nikola, V. (1990) Pašić i njegovo doba 1845-1926, Knjiga I i II. Beograd: Nova Evropa
Kazimirović, V. (2013) Crna Ruka. Novi Sad: Prometej
Masleša, V. (1945) Mlada Bosna. Beograd: Izdanje Kulture
Nišić, S. (1999) Velike sile i Balkan. Beograd: VIZ
Pfefer, L. (1938) Istraga u sarajevskom atentatu. Zagreb: Nova Evropa
Skoko, S. (1990) Vojvoda Radomir Putnik. Beograd: BIGZ
Stanić, Đ. (2003) Vernici Srpstva i Otadžbine. Beograd: VIZ
Vrkatić, L. (2009) Pojam i biće srpske nacije, Knjiga I i II. Novi Sad: Mediterran Publiching
Zečević, M. (1990) Vojna diplomatija. Beograd: VINC
Živanović, Ž.M. (1955) Pukovnik Apis. Beograd: Savremena administracija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1401303M
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka