Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:40
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:26

Sadržaj

članak: 2 od 10  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 7, br. 13, str. 84-91
Harmonizacija poreza u Evropskoj uniji
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za pravne nauke

e-adresas.kucevic@uninp.edu.rs
Sažetak
O poreskoj strukturi u EU vodile su se mnogobrojne rasprave, njenom delimičnom usklađivanju, kao i o mogućoj potpunoj harmonizaciji. Međutim, iako su one ukazale na složenost poreskog sistema na području Evropske unije, postizanje veoma malo rezultata na polju harmonizacije poreskih sistema članica EU, činjenica je da se i dalje pomno nastavlja sa aktivnostima traganja za idealnom osnovom za vođenje zajedničke poreske politike. Autor se u radu bavi pitanjem harmonizacije, odnosno usklađivanja poreskih sistema, s obzirom da poreska politika i poreski sistem predstavljaju jedno od značajnih obeležja nacionalne suverenosti jedne zemlje i sastavni deo ukupne ekonomske politike koju ona vodi. Iz tog razloga na jedinstvenom, unutrašnjem tržištu Evropske unije, zemlje članice treba da se kreću u približno istom pravcu u pogledu poreskih politika koje vode. S tim u vezi autor ukazuje na osnovne karakteristike metoda kojima se vrši usklađivanje, ali i na probleme koji se pri tome javljaju. Cilj rada jeste ukazivanje argumenata za i protiv harmonizacije poreza u Evropskoj uniji.
Reference
Antonić, D. (2011) Poreska integracija u EU: mehanizmi i postkrizna evolucija. Banja Luka
Bećirović, S., Totić, M. (2016) Koncepcija poreske harmonizacije i poreske konkurencije u državama članicama Evropske unije. Ekonomski izazovi, vol. 5, br. 9, str. 25-43
Došić, D. (2016) Poreska harmonizacija i poreska konkurencija u EU. Institut za pravo i finansije
Ilić-Popov, G. (2004) Poresko pravo Evropske unije. Beograd: Službeni glasnik
Ivanović, A., Ivanović, A. (2015) Oblici međunarodne poreske kontrole kao metod sprečavanja i suzbijanja poreskih krivičnih dela. Pravne teme
Janjušević, M. (2015) Karakteristike poreskih sistema zemalja u tranziciji. Beograd
Madžar, L. (2015) Fiskalna politika EU - poreska harmonizacija u zemljama EU
Miletić, V. (2011) Promene direktnih i indirektnih poreskih oblika u procesu reformi fiskalnog sistema Evropske unije
Paović-Jeknić, G. (2000) Budžetska kontrola - jugoslovensko i italijansko pravo. Podgorica: Univerzitet Crne Gore
Stakić, B., Barać, S. (2008) Javne finansije. Beograd: Univerzitet Singidunum
Terra, B., Wattel, P. (2005) European tax law. Dordrecht, itd: Kluwer
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov1813084D
objavljen u SCIndeksu: 26.06.2018.