Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:55
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:54

Sadržaj

članak: 3 od 10  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 4, br. 1, str. 130-138
Računovodstveni aspekt obračuna akciza
Vojska Srbije, Kopnena vojska

e-adresalukicbojan1907@gmail.com
Ključne reči: porezi; akcize; Republika Srbija
Sažetak
Akcize su poseban oblik poreza na promet i jedan od najznačajnijih poreskih oblika. Akcizama se oporezuju proizvodi sa neelastičnom tražnjom, a poreski obveznici su proizvođači i uvoznici. Poreska osnovica je utvrđena mernom jedinicom (kg, litar i sl.), a iznosi su u apsolutnim vrednostima (npr. 50 din na paklu cigareta). Predstavljaju veoma izdašan fiskalni prihod u Republici Srbiji. Na cenu proizvoda dodaje se iznos akcize, a onda se na taj ukupan iznos obračunava PDV. U radu je prikazan tok razvoja akciza kroz istoriju, zatim poreski obveznici, vrste proizvoda koji se oporezuju, nastanak poreske obaveze, visine akciza za proizvode koji se oporezuju i na kraju način računanja poreske obaveze.
Reference
*** (2001-2018) Zakon o akcizama. Sl. glasnik RS, Sl. glasnik RS, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni di
*** (2013-2018) Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave. Službeni glasnik RS, broj 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 - ispravka, 56/13, 67/15, 101/16, 86/17, 20/18
Ognjenović, V. (2008) Javne finansije, teorija i praksa. Zagreb: Editor
Popović, D. (2010) Poresko pravo. Beograd: Pravni fakultet
Raičevič, B. (2011) Javne finansije u teoriji i praksi. Beograd: Ekonomski fakultet
Raičević, B.B. (2011) Javne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Stakić, B., Barać, S. (2008) Javne finansije. Beograd: Univerzitet Singidunum
Trkulja, M. (1999) Finansijsko pravo-javni rashodi i javni prihodi. Novi Sad: Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1801130L
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.