Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 29, br. 2, str. 98-106
Učiteljski tečaj Miodraga A. Vasiljevića (1940-1941)
aUniverzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičkih umetnosti
bUniverzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresaivana.drobni@gmail.com
Sažetak
O stručnom usavršavanju učitelja i nastavnika u istorijskom kontekstu na polju muzike i muzičke nastave nalazimo šture podatke budući da je pomenuta problematika malo obrađivana u naučnoj publicistici i periodici. Posledice takvog stanja reflektuju se u nedostatku referentne literature koja bi potencijalnim istraživačima mogla da posluži kao inicijalni impuls u daljem traganju. Autorima programa stručnog usavršavanja podaci o tečaju o kojem će u ovom izlaganju biti reči mogli bi da pomognu kao model u artikulaciji savremenih kurseva. U tekstu će biti obrađena arhivska građa i periodika u vezi sa 'Povremenim jednogodišnjim tečajem za nastavnike notnog pevanja u narodnim školama', koji je od kraja 1939. do proleća 1941. godine, uz podršku Ministarstva prosvete Kraljevine Jugoslavije, kreirao i realizovao Miodrag A. Vasiljević. Teorijska baza rada donosi tumačenje problematike nastave muzičke pismenosti i programskih neusklađenosti ove nastave na visokoškolskim ustanovama u Srbiji. Metodom teorijske analize i istorijskom metodom ukazano je na mogućnost organizovanja sistemske edukacije, kako bi posledice raznolikosti bile nadoknađene, a muzička nastava unapređena. Analizom građe iz Arhiva2 Miodraga A. Vasiljevića utvrđene su činjenice koje ukazuju na mogućnosti osmišljavanja koncepcije stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika za predmet Muzička kultura u osnovnim školama, u nastavnoj oblasti u vezi sa razvojem muzičke pismenosti. Sagledavanjem rezultata ovog tečaja i dometa koje su dostigli polaznici kursa, nedvosmisleno se uočavaju njegovi pozitivni efekti i delotvornost u razvoju kompetencija učitelja.
Reference
*** Arhiv Miodraga A. Vasiljevića. Fascikle F12: 17, 21, 22, 23, 26, 27, 50, 60, 69, 117, 120; F13: 11, 12
*** (1930) Privremeni nastavni plan i program za učiteljske škole Kraljevine Jugoslavije u školskoj 1930/31 godini. Prosvetni glasnik, br. 10, god. XLVI
*** Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2014/2015 i 2015/2016. Beograd: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
*** Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika i direktora za školsku 2011/2012. Beograd: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
*** (2014) Nastavni program obrazovanja i vaspitanja za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Beograd: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
*** (1933) Nastavni plan i program za osnovne škole u Kraljevini Jugoslaviji. Prosvetni glasnik, br. 8, god. XLIXX
*** (1940) Pravilnik o jednogodišnjem tečaju za nastavnike notnog pevanja u narodnim školama na teritoriji UGB. Prosvetni glasnik, br. 1
Ignjačević, M. (2013) Muzička pismenost - raskorak između teorije i prakse. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 26, br. 2, str. 60-71
Jović-Miletić, A. (1996) Funkcionalna metoda Miodraga A. Vasiljevića u njena primenljivost danas. Beograd: FMU, magistarska teza
Krulj, R. (2011) Sistem obrazovanja u Jugoslaviji (1918-2000). Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet u Vranju, godina druga, 11-27
Stojanović, G. (2001) Komparativna metodologija nastave muzičke pismenosti i početnog čitanja i pisanja. Beograd: FMU, doktorska disertacija
Sudzilovski, D. (2014) Koncepcija stručnog usavršavanja učitelja u oblasti muzičke pedagogije. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, doktorska disertacija
Vasiljević, M.A. (1940) Notno pevanje u teoriji i praksi - Kompletna metoda za nastavu školskog pevanja u srednjim i učiteljskim školama, I i II knjiga. Beograd: Jed. J. Frajt
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: poseban prilog
DOI: 10.5937/inovacije1602098D
objavljen u SCIndeksu: 22.07.2016.

Povezani članci