Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 24, br. 1, str. 109-122
Specifičnosti učenja harmonskog muzičkog instrumenta u vokalno-instrumentalnoj nastavi
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresaradmila.stojanovic@uf.bg.ac.rs
Ključne reči: specifičnosti učenja; harmonski muzički instrument; vokalno-instrumentalna nastava
Sažetak
U ovom tekstu opisujemo i argumentujemo specifičnosti rada sa studentima učiteljskog smera tokom procesa učenja harmonskog instrumenta, što predstavlja najkompleksniji zadatak muzičkog opismenjavanja studenata putem vokalno-instrumentalne nastave. Kao odgovor na dugogodišnje praćenje reakcija studenata tokom nastavnog procesa, koncipiran je poseban metod učenja harmonike, prilagođen sa jedne strane zahtevima elementarnog muzičkog opismenjavanja studenata Učiteljskog fakulteta u Beogradu, u zadatom vremenskom okviru od samo dva semestra za realizaciju nastave, i sa druge strane datim muzičkim sposobnostima studenata kao grupe. U radu se bavimo analizom onih situacija, problema i zadataka pri učenju harmonskih muzičkih instrumenata, na prvom mestu harmonike, a potom i klavira, koje ovu vrstu obrazovanja izdvajaju u odnosu na klasično muzičko obrazovanje (iz domena organizacije i realizacije nastave), što ih svrstava u red specifičnosti. Takođe se pristupa sažetom metodičkom objašnjenju uloge i značaja primene C-dur skale u početnom učenju harmonike, naučno potkrepljenim primerima iz muzičke literature. Cilj rada je da ukaže na metodičku vrednost specijalno koncipirane vokalno-instrumentalne nastave namenjene studentima učiteljskog smera i definisane metode uspešnog ubrzanog učenja većinskog harmonskog muzičkog instrumenta - grupno četvorotaktno učenje harmonike, kao i formiranja modela pravilnog sagledavanja i vođenja nastavnog procesa.
Reference
Bogunović, B. (2008) Muzički talenat i uspešnost. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Mozart, W.A. (1951) Sonata facile C-dur. London - Frankfurt am Main - Leipzig - New York: Peters, Band II
Neigauz, G. (2005) O umetnosti sviranja na klaviru - zapisi pedagoga. Beograd: Samostalna izdanja Dragoslava Ilića
Stojanović, G. (2001) Komparativna metodologija nastave muzičke pismenosti i početnog čitanja i pisanja. Beograd: FMU, doktorska disertacija
Stojanović, R. (2009) Proces uvođenja studenata-budućih učitelja u osnove harmonskog instrumenta (harmonika, klavir). u: Pokret u muzičkim i scenskim umetnostima, zbornik radova XI pedagoškog foruma, Beograd: FMU, str. 198-209
Trbojević, D. (1994) Moj prijatelj klavir. Beograd: Agencija za muzičku kulturu
Vasiljević, Z.M. (1991) Muzički bukvar. Beograd: ZUNS
Vasiljević, Z.M. (2006) Metodika muzičke pismenosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vilotijević, M.V. (2000) Didaktika. Beograd: Naučna knjiga, I - Predmet didaktike
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.05.2011.

Povezani članci