Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 22, br. 2, str. 96-102
Muzička pismenost u mlađim razredima osnovne škole
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
Ključne reči: elementarna muzička pismenost; zvučne naslage; tonske visine; tonska trajanja
Sažetak
Muzičko opismenjavanje sprovodi se u muzičkim, ali i osnovnim školama u okviru predmeta Muzička kultura. Dok se u muzičkoj školi teži potpunoj pismenosti dece, u osnovnoj školi teži se samo postavci elementarne muzičke pismenosti. S obzirom da je postavka elementarne muzičke pismenosti dug i komplikovan proces koji obuhvata niz sukcesivnih postupaka, cilj nam je da, u redovima koji slede, teorijskim razmatranjem metodičke literature i analizom udžbenika iz predmeta Muzička kultura za mlađe razrede osnovne škole ukratko razjasnimo ovu problematiku i predočio kako se ona rešava.
Reference
Radoš-Mirković, K. (1996) Psihologija muzike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stojanović, G. (2001) Komparativna metodologija nastave muzičke pismenosti i početnog čitanja i pisanja. Beograd: FMU, doktorska disertacija
Stojanović, G., Vasiljević, Z.M., Drobni, T. (2005) Muzička kultura za 1. razred osnovne škole. Beograd: ZUNS
Stojanović, G., Vasiljević, Z. (2004) Muzička kultura za 2. razred osnovne škole. Beograd: ZUNS
Stojanović, G. (2005) Muzička kultura za 3. razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stojanović, G. (2006) Muzička kultura za 4. razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vasiljević, M. (1941) Đačko pevanje. Beograd, rukopis, Arhiv M.A.V., svežanj 54/7
Vasiljević, Z.M. (1991) Metodika solfeđa. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti
Vasiljević, Z.M. (2000) Metodika muzičke pismenosti. Beograd: Akademija
Vasiljević, Z.M. (2006) Metodika muzičke pismenosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: poseban prilog
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2009.