Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 56, br. 3, str. 296-313
Metodičke osnove prvih srpskih udžbenika za nastavu muzike
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičkih umetnosti
Ključne reči: Instruktivna literatura; instrumentalna nastava; notno pevanje; muzička pedagogija; muzička pismenost
Sažetak
Nekoliko domaćih autora pružilo nam je svojim naučnim istraživanjima značajne podatke i čvrste reference o istorijatu udžbenika za nastavu notnog pevanja (Vasiljević, Stojanović, Karan), tako da su okolnosti njihovog nastanka rasvetljeni, koncepcija i sadržaj analitički procenjeni, te su zainteresovanoj stručnoj javnosti poznati. Smatrali smo, međutim, neophodnim - u interesu celishodnog posmatranja fizionomije savremene instruktivne literature za profesionalno muzičko obrazovanje - da još jedanput pogledamo u prošlost da bi uzroci današnjih stručnih nesuglasica bili jasnije sagledani. U ovom izlaganju osvrnuli smo se, u najkraćoj formi, na nekoliko značajnih publikacija namenjenih nastavi (tadašnjeg) notnog pevanja i, u to vreme, zastupljenih instrumenata, čiji su autori ujedno u ličnosti koje su, po našem mišljenju, ostvarile ključan uticaj na ukupan razvoj muzičke pedagogije na našem tlu.
Reference
Bajić, I. (1904) Teorija pravilnog notnog pevanja. Novi Sad: Parna štamparija Đorđa Ivkovića
Đorđević, V.P. (1905) Škola za violinu za srednje škole. Jagodina
Đurić-Klajn, S. (1981) Akordi prošlosti. Beograd, itd: Prosveta
Đurić-Klajn, S. (1956) Muzika i muzičari. Beograd: Prosveta
Jović-Miletić, A. (1996) Funkcionalna metoda Miodraga A. Vasiljevića u njena primenljivost danas. Beograd: FMU, magistarska teza
Karan, G. (1993) Morfološki prilaz instruktivnoj literaturi notnog pevanja i teorije muzike u Srbiji do Drugog svetskog rata. Beograd: FMU, magistarska teza
Katunac, D. (2004) Klavirska muzika Miloja Milojevića. Beograd: Ars musica
Krstić, D. (1920) Škola za klavir. Beograd: Napredak
Milanović, G. (1842) Škola za gitar. rukopis
Milojević, M. (1914) Gradivo zaudžbenik pomoću nota. Beograd, skripta
Milovuk, M. (1871) Škola notnog peeanja. Beograd: Državna štamparija
Ribić, R. (2003) Stvaralačka riznica Petra Stojanovića, 1877-1957. Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, br. 28-29, str. 161-185
Stojanović, G. (2001) Komparativna metodologija nastave muzičke pismenosti i početnog čitanja i pisanja. Beograd: FMU, doktorska disertacija
Stojanović, P. (1937) Nova osnovna škola za violinu u četiri sveske. Beograd: Državna štamparija kraljevine Jugoslavije, Op. 47, prva sveska
Vasiljević, M.A. (1939) Intonacija u vezi s muzičkim diktatom u muzičkom ritmikom. Beograd: Jovana Frajta
Vasiljević, M.A. (1940) Notno pevanje u teoriji i praksi - Kompletna metoda za nastavu školskog pevanja u srednjim i učiteljskim školama, I i II knjiga. Beograd: Jed. J. Frajt
Vasiljević, Z.M. (2000) Rat za srpsku muzičku pismenost - od Milovuka do Mokranjca. Beograd, itd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.01.2008.