Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 17, br. 4, str. 689-702
Uticaj javnog sektora na privatni sektor u Srbiji
aGaleb Group, Šabac + Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
bVisoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
Ključne reči: javni sektor; privatni sektor; prekomeran; javni dug; zaposlenost; motivisanost; feudalno uređenje; reforma; uništenje
Sažetak
Javni sektor predstavlja deo privrede jedne zemlje koja je u javnom ili državnom vlasništvu i koja raspolaže javnim sredstvima i javnom imovinom. Javni sektor u Srbiji je prekomeran i prevelik i kao takav generiše veoma negativne aspekte na ukupnu privredu. Zbog prevelikog i prekomernog javnog sektora javni dug iznosi 60% od BDP. Broj zaposlenih u javnom sektoru iznosi trećinu ukupno zaposlenih. Zarade u javnom sektoru su vise nego u realnom sektoru. Zaposleni u javnom sektoru su praktično zaštićeni od mogućnosti prestanka radnog odnosa, a ako se to i dogodi onda su otpremnine nekoliko puta veće od zakonskog minimuma. Sve to ima za posledicu visoku motivisanost i atraktivnost za rad u javnom sektoru i poptunu demotivisanost za rad u privatnom sektoru. Visoka javna potrošnja, prekomeran javni sektor i odsustvo svake racionalnosti i reforme javnog sektora ima za posledicu ugrožavanja rada i poslovanja privatnog sektora, visoke fiskalne i druge namete koje nije moguće izdvajati i dugoročno vodi ka uništenju privatnog sektora.
Reference
Beslać, M. (2011) Fiskalna ekonomija. Beograd: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo
Ćirović, M. (1999) Bankarski menadžment. Beograd: Čigoja
Đuričin, D. (2009) Uticaj globalne ekonomske krize na privredu Srbije i odgovori ekonomske politike. u: Rast u uslovima globalne recesije i finansijske krize: (ne)konvencionalne inicijative, Kopaonik biznis forum 2009, Kopaonik, 9-28
Jelčić, B. (2001) Javne financije. Zagreb: RRiF-plus
Migeon, F.D. (2012) Transformerming government in France. u: Government designed new times
Persson, G. (2012) How to time budžet crisis. u: Government designed new times
Petrović, P. (2009) Efekat svetske finansijske krize na Srbiju i odgovor ekonomske politike. Ekonomika preduzeća, vol. 57, br. 1-2, str. 43-50
Raičević, B. (2008) Javne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Ristić, Z., Pavlović, L. (2012) Potrebe tržišta rada i položaj mladih nezaposlenih lica. Beograd: Unija poslodavaca Srbije
Živković, B., Stamenković, S., Kovačević, M.G., Vučković, V. (2009) Globalna recesija i privreda Srbije. u: Rast u uslovima globalne recesije i finansijske krize: (ne)konvencionalne inicijative, Kopaonik biznis forum 2009, Kopaonik, 145-161
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Ekonomski vidici (2011)
Realni sektor u kandžama vlade i finansijskog sektora
Beslać Milan

Ekonomika preduzeća (2009)
Tri talasa ekonomske krize u Srbiji
Marinković Srđan

Nau pub Drž univ u Novom Pazaru. Ser B: Druš & human nauke (2019)
Javno-privatno partnerstvo - model unapređenja efikasnosti javnog sektora u Republici Srbiji
Dobardžić Alma

prikaži sve [52]