Metrika

  • citati u SCIndeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:[5]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 6, br. 2, str. 77-90
Prikupljanje i dokumentovanje revizijskih dokaza
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresadrimilojevic@gmail.com, milan.mih83@gmail.com, nemanja.pantic@kg.ac.rs
Ključne reči: revizija; finansije; izveštaji; revizor
Sažetak
Potreba za konstantnom kontrolom finansijskih sredstava i sa njom povezanim finansijskim izveštajima je proces koji pred sobom postavlja značajne izazove. Oni se ogledaju kako u pravilima tako i u različitom metodološkom pristupu čija implementacija zavisi od mnogo faktora, u prvom redu od znanja i iskustva revizora koji svoja znanja i iskustva prenose na ostale. Jednom usvojen izveštaj ne sme imati elemente rigidnosti, jer eventualne korekcije u perspektivi mogu ukazati na nedostatke prethodnih. Da bi izveštaji revizora bili adekvatni, komunikacija revizora sa subjektima revizije, odnosno njenim predstavnicima mora biti adekvatna. O načinima komunikacije i prikupljanja podataka će biti reči u samom radu. Pouzdanost dokaza koje revizori prikupljaju zavisi od načina prikupljanja podataka što će takođe biti jedna od razmatranih pitanja u radu. Primena raznih metoda testiranja interne kontrole zavisi od uslova njihove primene.
Reference
Aleksić, V. (2019) Poreski sistem u Srbiji i promene poreskog sistema u skladu sa tendencijama u svetu. Kultura polisa, 16(39): 525-538
Dabić, L. (2017) Revizija u postupku usvajanja unapred pripremljenog plana reorganizacije. Pravo i privreda, vol. 55, br. 4-6, str. 179-201
Dabić, L. (2018) Prilog za uspostavljanje nove naučne discipline - pravo revizije javnog sektora. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 66, br. 3, str. 88-107
Dabić, L.C., Zekić, M.Č., Savić, B. (2019) Državna revizorska institucija u pravu Republike Srbije. Vojno delo, vol. 71, br. 6, str. 298-310
Eulerich, M., Kremin, J., Wood, D.A. (2019) Factors that influence the perceived use of the internal audit function's work by executive management and audit committee. Advances in Accounting, 45, 100410
Gunn, J.L., Kawada, B.S., Michas, P.N. (2019) Audit market concentration, audit fees, and audit quality: A cross-country analysis of complex audit clients. Journal of Accounting and Public Policy, 38(6): 106693-106693
Jakšić, D., Mijić, K. (2015) Prikupljanje i vrednovanje dokaza u reviziji informacionog sistema. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, vol. 51, br. 34, str. 207-220
Kacanski, S., Lusher, D., Wang, P.P. (2020) Auditor selection process: An interplay of demand mechanisms: A multilevel network approach. European Accounting Review, 1-28
Kljakić, R., Bejatović, G. (2018) Funkcionisanje interne revizije i kontrole u bankama. Kultura polisa, 15(36): 639-649
Kostić, R. (2020) Revizija ostvarivanja ciljeva budžetskih programa. Održivi razvoj, vol. 2, br. 1, str. 41-52
Krstić, M.S. (2020) Teorija racionalnog izbora - ograničenja i alternative. Sociološki pregled, vol. 54, br. 1, str. 40-63
Lai, K.W. (2019) Audit report lag, audit fees, and audit quality following an audit firm merger: Evidence from Hong Kong. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 36: 100271-100271
Majstorović, A. (2009) Etički aspekti obavljanja državne revizije. Revizor, vol. 12, br. 45, str. 7-13
Meuwissen, R., Quick, R. (2019) The effects of non-audit services on auditor independence: An experimental investigation of supervisory board members' perceptions. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 36, 100264
Mihajlović, M., Vidić, B. (2019) Knjigovodstvo kao uslov održivog razvoja. Održivi razvoj, vol. 1, br. 2, str. 27-36
Milunović-Koprivica, S., Bešić, C., Ristić, O. (2019) QFD method application in the process of hotel service quality improvement. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, vol. 7, br. 2, str. 57-66
Mirčetić, V., Vukotić, S., Cvijanović, D. (2019) The concept of business clusters and its impact on tourism business improvement. Ekonomika poljoprivrede, vol. 66, br. 3, str. 851-868
Ramukumb, M.M., Amouri, S.E. (2019) Nurses' perspectives of the nursing documentation audit process. Health SA Gesondheid, 24, (0): a1121
Ristova-Maglovska, C. (2020) What do hotel guests really want?: An analysis of online reviews using text mining. Hotel and Tourism Management, 8,(1): 37-48
Stanišić, M. (2014) Interna kontrola i revizija. Univerzitet Singidunum, ISBN: 978-86-7912-535-4
Stanojević, S., Vukasović, D., Milojević, I., Vladisavljević, V. (2018) Teorija i metodologija državne revizije. Beograd: CEFI
Vukša, S. (2017) Revizija ugovora u javnom sektoru. Akcionarstvo, 23, (1): 31-46
Xu, Z., He, D., Wang, H., Vijayakumar, P., Choo, K. (2020) A novel proxy-oriented public auditing scheme for cloud-based medical cyber physical systems. Journal of information security and applications, 51, (0)102453
Zekić, M. (2015) Kontrola i revizije u javnom sektoru. Akcionarstvo, 21, (1): 23-33
Zheng, P., Ren, C. (2019) Voluntary CSR disclosure, institutional environment, and independent audit demand. China Journal of Accounting Research, 12, (4): 357-377
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor2002077M
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2020.
Creative Commons License 4.0