Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 6, str. 139-165
Otkrivanje i obezbeđenje dokaza u kriminalističkoj obradi krivičnih dela privrednog kriminaliteta
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Sažetak
U radu je obrađen pojam i predmet kriminalističke metodike, kao naučnoj disciplini kriminalistike kao nauke. Definisan je pojam privrednog kriminaliteta, a posebno je apostrofiran problem krivičnih dela privrednog kriminaliteta u privredi, kao jedan od najopasnijih i najštetnijih oblika te negativne društvene pojave. Takođe, obrađene su karakteristike privrednog kriminaliteta, kao i klasifikacija pojavnih oblika privrednog kriminaliteta. Analizirani su klasični pojavni oblici i kriminalne delatnosti po sektorima privrednog poslovanja, koji se javljaju u svim periodima razvoja našeg društva, koji su konstantni, sa malim modifikacijama u načinu izvršenja i prikrivanja, i savremeni pojavni oblici privrednog kriminaliteta koji su rezultat novih tendencija u društvenim, političkim i ekonomskim odnosima. Osim toga, obrađeno je otkrivanje krivičnih dela privrednog kriminaliteta i obezbeđenje dokaza, kroz operativnu delatnost policije koja se sprovodi u pretkrivičnom postupku, i to kroz dve osnovne faze: kriminalističku kontrolu i kriminalističku obradu. Takođe, izložena je i analizirana metodika otkrivanja i dokazivanja tipičnih delikata privrednog kriminaliteta, odnosno krivičnih dela sa osnovnim karakteristikama i načinom izvršenja, i dat je i kratak osvrt na zakonodavni okvir i aktivnosti i rezultate koje je policija postigla u suzbijanju i sprečavanju ovih pojava.
Reference
*** (2005-2012) Krivični zakonik Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 85/05, 88/05-ispr. 107/05-ispr. 72/09, 111/09 i 121/12
Aleksić, Ž., Škulić, M. (2011) Kriminalistika. Beograd: Pravni fakultet
Aleksić, Ž., Milovanović, Z. (1991) Kriminalistika. Beograd: Pravni fakultet
Aleksić, Ž., Milovanović, Z. (1994) Kriminalistika. Sremska Kamenica: SŠUP
Aleksić, Ž.L. (1983) Kriminalistika. Beograd: Privredna štampa
Aleksić, Ž.L. (1990) Kriminalistika. Beograd: Privredna štampa
Banović, B. (2002) Obezbeđenje dokaza u kriminalističkoj obradi krivičnih dela privrednog kriminaliteta. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Bošković, M. (1990) Materijalni dokazi u kriminalističkoj obradi. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Bošković, M. (2000) Neki teorijski praktični aspekti operativnog rada - II deo. Bezbednost, Beograd, vol. 42, br. 3, str. 263-284
Bošković, M. (2005) Kriminalistika - metodika. Beograd: Policijska akademija
Bošković, M.V., Banović, B. (2002) Kriminalistika - metodika. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Bošković, M., Marković, M. (2015) Kriminologija - sa elementima viktimologije. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Đokić, Z., i dr. (2008) Javna bezbednost i problem sive ekonomije. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Đošić, M. (1970) Kriminalistička obrada krivičnih dela nedozvoljene trgovine. Beograd: Stručna biblioteka SJB
Đukić, S. (2015) Uzroci, pojavni oblici i ekonomske posledice korupcije u Srbiji - komparativna analiza kod razvijenih zemalja i zemalja u tranziciji. Univerzitet EDUCONS-Fakultet poslovne ekonomije, doktorska disertacija
Đukić, S. (2016) Analiza krivičnih dela privrednog kriminaliteta u Srbiji i delikti korupcije u privredi. Vojno delo, vol. 68, br. 5, str. 169-191
Đukić, S. (2016) Korupcija u Srbiji - teorijska i empirijska analiza. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Krivokapić, V.V., Žarković, M. (1999) Kriminalistika - taktika. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Matijević, M., Marković, M. (2013) Kriminalistika. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Petrović, A. (1988) Osnovi kriminologije privrednog kriminaliteta. Zemun-Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova, str. 151-154
Popadić, V. (1989) Suzbijanje krijumčarenja. Beograd
Stojanović, Z., Perić, O. (2006) Krivično pravo. Beograd: Pravna knjiga, posebni deo
Šipraga, J., Aleksić, Ž. (1986) Kriminalistika - metodika. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Vodinelić, V. (1972) Kriminalistika. Beograd: Prosveta
Vodinelić, V. (1984) Kriminalistika. Beograd: Savremena administracija
Vodinelić, V. (1984) Kriminalistika, otkrivanje i dokazivanje. Skoplje: Fakultet bezbednosti, tom 1
Vodinelić, V. (1985) Kriminalistika - otkrivanje i dokazivanje. Skopje: Fakultet bezbednosti, tom 2
Žarković, M., Banović, B., Stupar, Lj. (1999) Kriminalistika. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1706139D
objavljen u SCIndeksu: 23.08.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka