Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 16  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 57, br. 1, str. 113-127
Kontrola kao funkcija upravljanja
Inspektorat odbrane Srbije i Crne Gore
Ključne reči: organizacioni sistemi; kontrola; upravljanje; elementi sistema kontrole; učinci
Sažetak
Kontrola je funkcija procesa upravljanja u kojoj se utvrđuju stepen ostvarenosti cilja i uzroci odstupanja ostvarenog u odnosu na planirani cilj, i predlažu mere za otklanjanje odstupanja. Najvažnije faze procesa, tj. elementi svakog sistema kontrole, jesu: definisanje cilja, i politike, odnosno organizacionih uslova u kojima he ce ostvarivati cilj, i utvrđivanje standarda, normi, pravila, kriterijuma funkcionisanja organizacije i ostvarenosti cilja; izrada plana kontrole; utvrđivanje rezultata; poređenje ostvarenog rezultata sa planiranim i ocena eventualnih razlika, i korekcija procesa radi postizanja željenog rezultata. Za klasifikaciju kontrole postoje različiti kriterijumi, koji odražavaju specifičnosti funkcionisanja i potrebe za kontrolom organizacija u različitim oblastima ljudske delatnosti. U vojnoj organizaciji kontrola se klasifikuje prema: organizacionoj pripadnosti organa kontrole; organizacionoj funkciji - aktivnosti koja se kontroliše; trajanju procesa koji se kontroliše; obaveštenosti organizacije koja se kontroliše da će biti kontrolisana; definisanom obimu i vremenskom roku kontrolisanja itd. Kontrola treba da bude organizovana prema prirodi organizacije, njenoj organizacionoj strukturi, načelima kontrole i potrebama nivoa upravljanja u organizaciji. Da bi u upravljanju mogla da se ostvari funkcija kontrole, svi njeni procesi treba da budu zasnovani na na čelima kontrole: 1) zasnovanosti na planu ostvarenja cilja, 2) težištu, 3) organizacionoj prikladnosti, 4) pravovremenosti, 5) objektivnosti, 6) fleksibilnosti, 7) organizovanosti, 8) ekonomičnosti, i 9) humanom činiocu.
Reference
*** (1997) FM 101-5: Staf organization and operation. Headquarters - Department of the Army
*** (1972) Vojna enciklopedija. Beograd: VIZ
*** (1971) Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. Beograd: SANU - Institut za srpski jezik
Babić, M., Stavrić, B. (1997) Menadžment, koncept i proces. Novi Beograd: MB Centar
Gave, A. (1993) Veština komandovanja. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Grupa autora (1995) Metodologija ratne veštine. Beograd: Centar visokih vojnih škola
Ivanov,, Saveljev,, Šemanski (1972) Komandovanje u ratu. Beograd: VIZ
Jovanović, P.M. (1995) Upravljanje projektom. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Kukoleča, S.M. (1986) Organizaciono-poslovni leksikon izraza, pojmova i metoda. Beograd: Rad
Lerner, A.J. (1970) Principi kibernetike. Beograd: Tehnička knjiga
Rajkov, M.S. (1980) Teorija sistema. Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON
Tomanović, R., Vićentijević, Z. (1992) Naučna utemeljenost kontrole i ocenjivanja borbene gotovosti OS Jugoslavije. Beograd: CVVŠ
van Kreveld, M. (1992) Komandovanje u ratu. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Wren, D.A., Voich, D.Jr. (1994) Menadžment - proces, struktura i ponašanje. Beograd: Grmeč - Privredni pregled
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Vojno delo (1999)
Upravljanje, rukovođenje i komandovanje u vojnoj organizaciji
Forca Božidar, i dr.

Vojno delo (2009)
Različiti pristupi upotrebi pojma strategija u savremenom dobu
Stojković Biljana

Vojnotehnički glasnik (2002)
Upravljanje rizikom projekta
Stojković Dejan

prikaži sve [131]