Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 29  
Back povratak na rezultate
2018, br. 46, str. 93-114
Značenje pravnih termina u vezi sa pojmom saslušanje - slušanje, iskaz, obraćanje, poruka i opštenje
aAdvokatska kancelarija 'Aleksandra Blagojević Danilović', Beograd
bInstitut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresaaleksandra.danilovic@yahoo.com, dragan_tancic@yaho
Ključne reči: pravni proces; saslušanje; slušanje; iskaz; obraćanje; poruka i opštenje
Sažetak
U pravnom procesu saslušanje je jedan od kategorijalnih pojmova iz kojega se izvodi niz izvedenih pojmova koji se u stručnoj i naučnoj javnosti neretko smatraju sinonimima. Polazeći od jezičkih osnova termina i pojmova pravnoj nauci, u radu je načinjen intelektualni napor da se iz naučno-metodološkog ugla precizno definišu značenja termina slušanje, iskaz, obraćanje, poruka i opštenje koji se nalaze u tesnoj vezi sa pojmom saslušanje, koji predstavlja kategorijalni pojam u pravnim naukama, posebno u pravnim postupcima, u upravnom, građanskom, krivičnom i međunarodnom pravu. Dakle, glavni predmet ovog rada jeste definisanje značenja ključnih pojmova i termina koji su u direktnoj vezi sa kategorijalnim pojmom saslušanje u pravnom procesu. Navedene definicija imaju epistemiološku saznajnu vrednost, jer dopunjuju fundamentalno značenje osnovnog pojma u pravnom procesu. Istovremeno, značenja ovih termina su predmetna jer upotpunjavaju značenje osnovnog, kategorijalnog pojma saslušanje pravnom procesu. Po svojoj formi, svi ovi termini su iskazi o ključnim odrednicama saslušanja u pravnim postupcima.
Reference
*** (1991) Davanje lažnog iskaza. Beograd: Pravni život
Aćimović, M. (1978) Psihologija zločina i suđenja. Beograd: Savremena administracija
Atanacković, D. (1981) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Privredna štampa
Blagojević, D.A.N. (2016) Uloga saslušanja u pravnom procesu. Beograd: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Delić, N. (2008) Psihologija iskaza pojedinih učesnika u krivičnom postupku. Beograd: Pravni fakultet
Dent, N.K. (1977) Stres as Factor Influencing Persson Recognition in Identification Parades. London: Buletin of the British Psihological Society
Jaspers, K. (1978) Opšta psihopatologija. Beograd: Prosveta
Jekić, Z. (1989) Istina i dokazi. Beograd: Pravni fakultet
Marić, J., Lukić, M. (1988) Pravna medicina. Beograd: Barex
Milosavljević, S., Radosavljević, I. (1988) Osnovi metodologije političkih nauka. Beograd: Službeni glasnik, peto izdanje
Milošević, S. (2002) Percepcija, pažnja, i motorna aktivnost. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stojiljković, S. (1984) Psihijatrija sa medicinskom psihologijom. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Stone, M. (1988) Cross-Examination in Criminal Trials. London: Butterworths
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1846093B
objavljen u SCIndeksu: 14.03.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Vojno delo (2011)
Oružana pobuna
Gordić Miodrag, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2018)
Od biološkog do mešovitog metoda utvrđivanja neuračunljivosti u krivičnom pravu
Drakić Dragiša, i dr.

Vojno delo (2007)
Funkcije vojne diplomatije
Zdravković Miloje

prikaži sve [38]