Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 29  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 13, br. 3, str. 155-170
Akciona istraživanja u političkim naukama
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresaemma.lazovic@gmail.com
Ključne reči: akciona istraživanja; vrste akcionih istraživanja; dijagnostičko-prognostička istraživanja; instrumentalna istraživanja
Sažetak
Akciona istraživanja predstavljaju specifičnu vrstu naučnih istraživanja koja, osim opštih karakteristika svih naučnih istraživanja, sadrže i neka sopstvena obeležja po kojima se bitno razlikuju od ostalih istraživanja. Za razumevanje akcionih istraživanja u političkim naukama, neophodno je imati u vidu i bitne osobine politike, političkih pojava i procesa. Neophodno je reći da svaka politička pojava podrazumeva određenu aktivnost, akciju, jer je (ona) uvek određeni odnos između ljudi, njihovih potreba, interesa i ciljeva. Zato možemo reći da su sva politikološka istraživanja u krajnjoj liniji - akciona. Osnovna podela akcionih istraživanja u političkim naukama prema svrsi jedna je od značajnijih podela, a podrazumeva akciona istraživanja kojima je svrha stvaranje naučne osnove za političku akciju i akciona istraživanja koja su instrument političke akcije. U okviru ove dve vrste, primenom raznih kriterijuma, može se govoriti o mnogim podvrstama akcionih istraživanja. Najveća razlika između akcionih i drugih naučnih istraživanja jeste u načinu istraživanja, kao delu nacrta naučne zamisli, tj.projekta istraživanja.
Reference
*** (1993) Enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija
Bogdanović, M. (1993) Metodološke studije. Beograd: Institut za političke studije
Bogdanović, M.I. (1981) Kvantitativni pristup u sociologiji. Beograd: Službeni list
Djui, D. (1962) Logika - teorija istraživanja. Beograd: Nolit
Đili, Đ.A. (1974) Kako se istražuje. Zagreb: Školska knjiga
Đorđević, M. (2012) Istraživanje politike - bihejvioralni pristup. Beograd: Službeni glasnik
Halmi, A. (1986) Metodologija akcionih istraživanja kao naučna i samoupravna osnova socijalnog rada. Beograd: Univerzitet u Beogradu, doktorska disertacija
Macneill, P. (1991) Research methods. London: Routledge
Milić, V. (1996) Sociološki metod. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavnka sredstva
Milosavljević, S., Termiz, D. (2000) Praktikum iz metodologije politikologije. Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
Milosavljević, S. (1980) Istraživanje političkih pojava. Beograd: Institut za političke studije Fakulteta političkih nauka
Milosavljević, S. (1977) Politička akcija - metodički problemi empirijskog istraživanja političke aktivnosti akcije u samoupravnom društvu. Beograd: Institut za političke studije / IPS
Milosavljević, S., Radosavljević, I. (2006) Osnovi metodologije političkih nauka. Beograd: Službeni glasnik
Pečujlić, M. (1989) Metodologija društvenih nauka. Beograd: Savremena administracija
Ratković, R. (1974) Ideologija i politika. Beograd: Institut za političke studije
Ratković, R. (1985) Osnovi političkih nauka. Beograd: Institut za političke studije
Simeunović, D.M. (1994) Osnovi političkih nauka - praktikum. Beograd: Ferko
Šešić, B.V. (1970) Osnovi logike. Beograd: Naučna knjiga
Šešić, B.V. (1974) Osnovi metodologije društvenih nauka. Beograd: Naučna knjiga
Šuvaković, U. (2011) Metodološke studije o pitanjima sociološkog proučavanja političkih partija. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
Termiz, Dž. (2009) Metodologija društvenih nauka. Lukavac: Grafit
Termiz, D.R. (2001) Osnovi metodologije nauke o socijalnom radu. Lukavac: Grafit
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/MegRev1603155L
objavljen u SCIndeksu: 21.01.2017.
Creative Commons License 4.0