Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 2 od 19  
Back povratak na rezultate
2016, br. 152, str. 198-218
Politizacija književne produkcije kroz prizmu Beogradskog sajma knjiga
Institut za evropske studije, Beograd
Ključne reči: izdavačka delatnost; kulturna politika; književna umetnost; politizacija estetike; Međunarodni beogradski sajam knjiga
Sažetak
U radu se analitički i kritički razmatraju uticaji različitih modela kulturnih politika na razvoj izdavaštva i književnog stvaralaštva u nacionalnoj kulturi. Cilj istraživanja je da se identifikuju osnovni modeli i ishodi politizacije produkcije dela estetske vrednosti (lepa književnost). Referentni okvir istraživanja čini pregled književne produkcije na smotri Beogradski sajam knjiga, u periodu od osnivanja manifestacije 1956. do 2015. godine. Naučnom metodologijom su argumentovane i dokazane istraživačke hipoteze: 1. U novijoj srpskoj kulturi moguće je identifikovati tri modela kulturne politike koji su na razvoj izdavačke delatnosti uticali svojim specifičnim obeležjima u različitim društveno- istorijskim periodima. 2. Model kulturne politike u epohi samoupravnog socijalizma nije sputavao razvoj izdavačke delatnosti; naprotiv, dinamika književne umetnosti u ovom periodu bila je obrnuto proporcionalna političkom ograničavanju sloboda i prava. 3. Zamah demokratsko- tržišnog modela izdavačke politike ne garantuje kvalitet i estetske vrednosti književnog stvaralaštva.
Reference
*** (2014) Politika: jun 1930 - oktobar 2014. Beograd: NIP Politika
*** (1995) Borba (novembar 1956 - oktobar 1995). Beograd: NIP Borba
Avramović, Z. (2008) Sociologija i književnost. Beograd: Raška škola
Barać, D. (2014) Pravo u oblasti knjige. Beograd: Narodna biblioteka Srbije
Birkland, T.A. (2015) An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making. NY: Routledge, 3rd Edition
Brigs, A., Kobli, P. (2005) Uvod u studije medija. Beograd: Klio
Brigs, A., Berk, P. (2006) Društvena istorija medija od Gutenberga do Interneta. Beograd: Clio
de Tokvil, A. (1990) O demokratiji u Americi. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Dragićević-Šešić, M.D., Stojković, B. (2007) Kultura - menadžment, animacija, marketing. Beograd: Klio, 5. izmenjeno i dopunjeno izdanje
Đorđević, J., ur. (2008) Studije kulture, zbornik. Beograd: Službeni glasnik
Eliot, T.S. (1936) Essays ancient and modern. New York: Harcourt, Brace and Co
Harison, L.E., Hantington, S.R. (2004) Kultura je važna - kako vrednosti uobličavaju ljudski život. Beograd: Plato
Horkheimer, M., Adorno, Th. (1989) Dijalektika prosvjetiteljstva - filozofijski fragmenti. Sarajevo: 'Veselin Masleša'
Kajzer, V. (1973) Jezičko umetničko delo. Beograd: Srpska književna zadruga
Miletić, M. (2009) Osnove menadžmenta medija. Novi Sad: Filozofski fakultet
Milutinović, I. (2015) Šezdeset godina Sajma knjiga u štampanim medijima. Beograd: Beogradski sajam
Nemanjić, M. (1981) Izdavačka delatnostu Srbiji, 1968-1978. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
Tjurou, D. (2012) Mediji danas - uvod u masovne komunikacije, I. Beograd: Clio
Velek, R., Voren, O. (1965) Teorija književnosti. Beograd: Nolit
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1652198M
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2017.

Povezani članci

Godiš Fak za kulturu i medije (2015)
Vreme knjiga
Milutinović Irina

Kultura (2015)
Uticaj digitalizacije na budućnost knjige
Maširević Ljubomir

Baština (2008)
Svojstva pripovedne proze - jezik i predmetnost umetničke proze
Milojević Miloje

prikaži sve [81]