Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 19  
Back povratak na rezultate
Biografski metod u savremenim interpretacijama književnog teksta
aUniverzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice
bGrađevinska tehnička škola, Beograd
Ključne reči: biografija; biografski metod; interpretacija književnog teksta; Milovan Glišić; metodološki pluralitet
Sažetak
U radu se ispituje biografski metod književne kritike u savremenim interpretacijama književnih tekstova. Autori podvlače da se biografija pisca ne sme zanemariti i da u interpretaciji ne treba otići u krajnost pa sve činioce dela tumačiti momentima iz piščevog života. Pošto su prihvatili mišljenje blisko savremenom shvatanju interpretacije da se o biografiji može suditi u vezi sa svetlošću koju ona baca na sami pesnički proizvod, osvrnuli su se na neke momente iz života srpskog realiste Milovana Đ. Glišića. Utvrdili su da su Glišićevo školovanje, činovnička karijera, gubitak porodičnog imanja i neuspeo brak direktno ili indirektno uticali na sloj sveta dela oblikovan u njegovim pripovetkama. Iako je predmet interesovanja bio biografski metod, autori podvlače da novija istraživanja nalažu da se višeslojno i dubinski prodre u srž dela uz sadejstvo više gledišta, tj. da delo treba sagledati fleksibilnim metodološkim pluralitetom.
Reference
*** (1986) Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit
Cvetanović, V. (1978) Milovan Đ. Glišić kao praktikant u Šapcu i Valjevu. Prilozi KJIF, knj. XLIV, sv. 1-2
Drašković, R. (1966) Tužan brak velikog humoriste. Napred, Valjevo, 26. maj
Glišić, S. (1958) Moje uspomene. u: Izabrana dela Milovana Đ. Glišića, Beograd: Narodna knjiga
Kostić, M. (1957) Datum rođenja i prvo školovanje u Valjevu Milovana Glišića. Prilozi KJIF, Beograd, knj. XXIII, sv. 3-4
Marković, S. (1970) Kako su nas vaspitavali - pevanje i mišljenje. Beograd: 'Rad'
Popović, Đ. (1981) Rečima kao bičem. Novosti, br. 66, vol. II, 18. jul
Radović, M. (1968) Milovan Đ. Glišić. Napred, Valjevo, br. 1028
Solar, M. (1989) Teorija književnosti. Zagreb: Školska knjiga
Velek, R., Voren, O. (1985) Teorija književnosti. Beograd: Nolit
Zorić, D. (1991) Život i delo Milovana Đ. Glišića. Valjevo: Milić Rakić
Zorić, D. (1994) Književnost za studente učiteljskog fakulteta. Užice: Učiteljski fakultet
Zorić, D. (1997) Savremene metode u tumačenju književnog dela (na primeru Nečiste krvi Bore Stankovića). Književnost i jezik, -45(2-3): 79-83
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2012.

Povezani članci