Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 19  
Back povratak na rezultate
2010, br. 129, str. 20-33
O mogućnosti i stvarnosti - jedno (ne)Aristotelovsko čitanje e-knjiga
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
Sažetak
Problem knjige i čitanja se analizira u svetlu promene paradigmi čitanja i antropoloških konsekvenci novih medija. Odnos klasičnog i virtuelnog/elektronskog se posmatra sa stanovišta Aristotelovog ontološkog razlikovanja stvarnosti i mogućnosti. Ispituju se perspektive i teškoće e-književnosti kao književnosti mogućnosti i posledice dematerijalizacije. Kroz problematizaciju pojma 'virtuelnog' i njegovih entiteta, govori se o sudbini 'novog' čitaoca u novom, virtuelnom svetu.
Reference
Aristotel (1988) Metafizika. Zagreb: Globus
Aristotel (1955) Opesničkoj umetnosti. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Bart, R. (1999) O čitanju. Reč, br. 55/1, oktobar
Bart, R. (2004) Svetla komora nota o fotografiji. Beograd: Rad
Benahjum, D.S. (1998) Budućnost biblioteka. Književna reč, 27(500): 86
Birkerts, S. (1998) Sudbina čitanja u elektronskom dobu. Književna reč, broj 500, str. 76-83
Božić, J. (2008) Eutimija ili o umetnosti čitanja interpretativno čitanje Mangelovih knjiga. Kultura, (120-121): 273-289
Božić, J. (2001) U znaku Perseja i Ikara: knjiga u elektronskoj civilizaciji. Kultura, (101): 165-174
Coover, R. (1992) The end of book. The New York Times, june 21., http://www.nytimes.com/books/98/09/27/specials/coover-end.htm
Florenski, P.A. (1990) Ikonostas. Nikšić: Jasen
Giford, B.K. (1998) Sudbina retorike u elektronskom dobu. Književna reč, br. 500
Horužij, S. (2000) Rod ili nedorod? Zametki k ontologiivirtual’nosti. u: Pravoslavnaja askeza - kljuoč k novomu videniju čeloveka, Moskva
Kordić, R. (2008) Želja - početak mišljenja. Pančevo: Mali Nemo
Liessman, K.P. (2008) Teorija neobrazovanosti: zablude društva znanja. Zagreb
Milenković, G. Fenomen čitanja u svetlu promene nosilaca informacija. http://biblioteka-bor.org.rs/2009/05/fenomen-citanja/.[12. 09. 2010.]
Milić, N. (2005) Uvod u čitanje. u: Ilić Saša [ur.] Kako čitati, Beograd
Mladenović, D. (2001) Treća kultura pre trećeg milenijuma i njena interakcija s kulturom knjige. Kultura, (101): 152-161
Plevnik, D. (2005) Čitatelj 21. stoljeća: pionir ili žrtva?. u: Europska konferencija o čitanju 'Pismenost bez granica' (14), 14.jul-3.avgust, Zagreb, www.hcd.hr/conference/key_plevnik_cro.pdf, 12. 09. 2010
Rajković, M. (2009) Mogućnost i stvarnost u Aristotelovoj i Hegelovoj filozofiji. Arhe, vol. 6, br. 11, str. 179-187
Ramljak-Purgar, M. Digitalna fotografija kao novi medij. http://www.vizualni-studiji.com/projekti/vknm_digitalna_fotografija.html, 12. 09. 2010
Ugričić, S. (2007) Kultura i čovek dematerijalizacije. Glasnik Narodne biblioteke Srbije, br. 1, str. 147-151
Velek, R., Voren, O. (1985) Teorija književnosti. Beograd: Nolit
Žunjić, S. (1988) Aristotel i henologija. Beograd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 11.04.2011.