Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 50, br. 6, str. 1-10
Simulacija rada adaptibilnih sistema upravljanja saobraćajem
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
Sažetak
Upravljanje saobraćajem u gradovima predstavlja složen proces čiji je osnovni cilj efikasno iskorišćenje postojeće mreže uz maksimalno ostvariv nivo usluge. Složenost upravljačkog procesa inicirala je primenu mikroskopskih simulacionih programskih paketa za donošenje upravljačkih odluka. U radu je predstavljen programski paket VISSIM i kroz praktičan primer prikazane su mogućnosti simulacije i ispitivanja varijantnih rešenja upravljanja saobraćajem na signalisanoj raskrsnici sa detektorskom najavom.
Reference
*** (2003) Projekat detektorskog upravljanja saobraćajem na raskrsnici Ulice Ruske i Bulevara vojvode Mišića. Beograd: Saobraćajni institut CIP
*** (2003) Tehnološki razvoj sistema svetlosne signalizacije zasnovanog na detekciji zahteva. Projekat Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije
*** (2002) PTV Planung Transport Verkehr AG, Crossig - Die rechnergestutzte Arbeitplatz für Verkehringenieure von Lichtsinnalanlagen
*** (2003) Vissim. u: Training course, PTV, Karlsruhe, 2-9.02
Čelar, N., Trpković, A. (2002) Savremeni mikrosimulacioni programski paket VISSIM. u: Peto savetovanje o tehnikama regulisanja saobraćaja-TES 2002, Sombor
Čelar, N. (1999) Savremeni programski paketi koji se koriste u upravljanju saobraćajem. Beograd: Saobraćajni fakultet, diplomski rad
Jovanović, I., Vukanović, S. (2002) Adaptibilni sistemi upravljanja saobraćajem na raskrsnici. u: Peto savetovanje o tehnikama regulisanja saobraćaja-TES 2002, Sombor
Kuzović, L.T. (1987) Teorija saobraćajnog toka. Beograd: Građevinska knjiga
Osoba, M., Vukanović, S., Stanić, B. (1999) Upravljanje saobraćajem pomoću svetlosnih signala. Beograd: Saobraćajni fakultet, I deo
Radenković, B.L., Stanojević, M., Marković, A.M. (2001) Računarska simulacija. Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON
Stanojević, M. (1992) Mesto i uloga modeliranja u saobraćaju. u: Deseti naučno-stručni seminar za inovaciju znanja u oblasti novih tehnologija u PTT-u, Zbornik radova, Beograd: Saobraćajni fakultet
Vukanović, S. (1987) Računarski programi u regulisanju saobraćaja. Beograd: Saobraćajni fakultet
Vukanović, S., ur. (1996) Upravljanje saobraćajem - nove tehnologije. Beograd: Saobraćajni fakultet
Wiedermann, R.N., Reiter, U. (2001) Microscopic traffic simulation: The simulation system mission
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.