Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 10  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 8, str. 93-117
Strateška kultura - studija slučaja - Srbija
Univerzitet odbrane, Institut za strategijska istraživanja, Beograd
Ključne reči: tradicija; istorijsko nasleđe; strateška kultura Srbije; Vojska Srbije; vojna neutralnost
Sažetak
Rad se bavi strateškom kulturom Srbije u istorijskom kontekstu. Ovakav pristup predmetu istraživanja je donekle i nametnut, kada se ima u vidu suština strateške kulture, odnosno njenog snažnog uporišta u nacionalnoj kulturi, tradiciji i verovanjima. Nastojaćemo da kroz analizu strateške kulture Srba, od nastanka ideje o neophodnosti da se snagom oružja oslobode od osmanske vlasti, preko perioda stvaranja nacionalne države, žrtvovanja u Velikom ratu koje su u krajnjem rezultirale "utapanjem" u državotvornost Kraljevine SHS/Jugoslavije, shvatimo istorijsku potku uzročno-posledičnih veza ključnih događaja i procesa koji su uticali na njeno oblikovanje. Period socijalističke Jugoslavije ostvario je, možda, najveći uticaj na savremenu stratešku kulturu Srba, posebno ratni sukobi 90-tih i njihove posledice, što predstavlja osnovnu hipotezu rada. Rezultati ove analize predstavljaće polaznu osnovu za određenje osnovnih karakteristika strateške kulture Srbije, koji se ogledaju u odnosu društva prema pitanjima poput: pripreme čitavog društva za odbranu, statusa vojske u društvu, vojne neutralnosti i tradicije koju baštini Vojska Srbije.
Reference
Antić, Č. (2013) Srpska istorija. Beograd: Vukotić medija
Arhiv za pravne i društvene nauke (1949) Beograd
Baylis, J., Smith, S. (2008) The Globalization and World Politics. New York: Oxford University Press
Bjelajac, M. (1988) Vojska Kraljevine SHS (1918-1921). Beograd: Narodna knjiga
Bjelajac, M.S. (1994) Vojska Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca - Jugoslavije 1922-1935. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Bjelajac, M.S. (2004) Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije - 1918-1941. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Blagojevic, V. (2019) Psychological Operation in Low Intensity Conflict: Case Study Kosovo and Metohija. u: Vukovic Nebojsa [ur.] David vs. Goliath: NATO war against Yugoslavia and its implications, Belgrade: Institute of International Politics and Economics
Blagojević, V. (2016) Potencijal politike neutralnosti Republike Srbije u savremenim međunarodnim odnosima. u: Uticaj vojne neutralnosti Srbije na bezbednost i stabilnost u Evropi - zbornik radova, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Blagojević, V., Stojanović, S. (2015) Zašto rat, a ne međunarodni kongres 1914. godine? - neuspeh diplomatije i uloga Srbije u događajima koji su prethodili velikom ratu. Vojno delo, vol. 67, br. 3, str. 324-342
Bošković, M. (2009) Krivično pravo. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije
Čubrilović, V. (1983) Odabrani istorijski radovi. Beograd: Narodna knjiga
Denda, D. (2018) Srpska vojska 1804-1818. u: Spomen-sobe ogledalo istorije i tradicije 1804-1918, Beograd: Medija centar Odbrana
Denda, D. (2019) Odbrana, broj 325, 01. jul
Denda, D. (1918) Šlem i šajkača - vojni faktor u jugoslovcensko-nemačkim odnosima (1918-1941). Novi Sad: Matica srpska, str. 91
Deretić, N. (2008) Nacionalna istorija države i prava. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Desnica, G. (1970) Vojna reforma u ustaničkoj Srbiji 1808. godine. Vojnoistorijski glasnik, 1
Đorđević, Ž. (1984) Srpska narodna vojska - studije o uređenju narodne vojske Srbije - 1861-1864. Beograd: Narodna knjiga
Gray, C.S. (1984) Comparative Strategic Culture. Parameters: Journal of the US Army War College, XIV
Janković, D., Mirković, M. (1987) Državnopravna istorije Jugoslavije. Beograd: Naučna knjiga
Jerotijević, Z. (2010) Istorija države i prava. Kraljevo: Laser
Jovanović, S. (1908) Političke i pravne rasprave. Beograd: Geca Kon
Jovanović, S. (1934) Vlada Milana Obrenovića. Beograd: Geca Kon, Knjiga druga
Kisovec, M. (1939) Diplomatski predstavnici. Beograd
Ljušić, R. (2001) Istorija srpske državnosti - Srbija i Crna Gora - novovekovne srpske države. Novi Sad: Biblioteka Matice srpske, Knjiga II
Marković, R. (1957) Vojska i naoružanje Srbije Kneza Miloša. Beograd: Izdavačka ustanova Srpske akademije nauka
Mile, B. (1999) Jugoslovensko iskustvo sa multietničkom armijom. Udruženje za društvenu istoriju
Milićević, M.Đ. (1876) Kneževina Srbija. Beograd: Državna štamparija, Knjiga prva
Mitrović, A. (1981) Prodor na Balkan - Srbija u planovima Austo-Ugarske i Nemačke 1908-1918. Beograd: Nolit
Nikolić, D. (1989) Razvoj OS SFRJ 1945-1985. u: Kadrovi i kadrovska politika, Beograd: VINC
Pejčić, J. (2013) Zavetni čin - Milan Rakić na Kosovu 1905-1912. Beograd: Službeni glasnik
Petranović, B. (1992) Srbija u Drugom svetskom ratu 1939-1945. Beograd: VIZ
Popov, Č. (2013) Međunarodni položaj, spoljna politika i diplomatija Srbije 1804-1878. u: Popov Čedomir, Živojinović Dragoljub, Marković Slobodan [ur.] Dva veka moderne srpske diplomatije, Beograd: Balkanološki institut SANU
Potemkin, G. Istorija diplomatije - diplomatija novog doba 1872-1919. Beograd: Arhiv za pravne i društvene nauke, sveska druga
Pršić, M. (1997) Kadrovi Srpske vojske od Prvog srpskog ustanka do izbijanja i u vreme Istočne krize. Vojnoistorijski glasnik, Beograd, 2-3
Rakočević, N.B. (1933) Ratni planovi Srbije protiv Turske od vožda Karađorđa do kralja Petra. Beograd: Štamparija 'Davidović'
Raspopović, R. (1996) Diplomatija Cene Gore 1711-1918. Podgorica: Istorijski institut Crne Gore
Ratković-Kostić, S. (2007) Evropeizacija srpske vojske 1878-1903. Beograd: Vojnoistorijski institut
Sekulić, M. (1951) Bitka na Mišaru. Vojnoistorijski glasnik, 1
Stanojević, S.D. (2013) Uticaj Italijansko-turskog rata na prilike u Srbiji u izveštajima ruskog poslanika u Beogradu N. G. Hartviga. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 43-2, str. 183-193
Stevanović, N. (2002) Ratna lukavstva srpske vojske 1804-1815. Beograd
Stojančević, V., et al. (1994) Istorija srpskog naroda - od Prvog srpskog ustanka do Berlinskog kongresa 1804-1878. Beograd: Srpska književna zadruga, Peta knjiga, Prvi tom
Stojković, M. (1983) Istorija diplomatije - izbor tekstova. Beograd: FPN-Centar za međunarodne studije
Šarkić, S. (2014) Začeci pravne države u ustaničkoj Srbiji. u: Zbornik radova 'Vladavina prava i pravna država u regionu', Istočno Sarajevo
Tatić, U. (2013) Ipolit Monden u Srbiji - prvi boravak (1853-1855). Vojno-istorijski glasnik, br. 1, str. 71-79
Terzić, V. (1982) Slom Kraljevine Jugoslavije. Beograd: Narodna knjiga, I-II
Tomac, P. (1968) Ratovi i armije XIX veka. Beograd: Vojnoizdavački zavod
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1908093V
objavljen u SCIndeksu: 17.01.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka