Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 10  
Back povratak na rezultate
2012, br. 62, str. 235-243
Crtice srpske istorije prava u kontekstu komunikoloških principa
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Sažetak
Nove naučne discipline vezane za tekovine i pošasti savremene civilizacije, opravdano nameću pitanje da li je moguće stavljanje tradicionalnih kategorija u njihov kontekst. Sami tvorci i teoretičari komunikologije daju odgovor na to pitanje satavljajući i ovu nauku u okvire istorijske vertikale. Inerdisciplinarnost komunikologije daje mogućnost da se u njenom kontekstu posmatraju i crtice iz pojedinih istorijskih perioda i disciplina, pa i iz oblasti srpske istorije prava. Ovaj rad ukazuje na takvu mogućnost kroz sliku segmenata srpske istorije prava (donošenje Ustava Kraljevine Srbije od 1869. godine, donošenje Ustava Kraljevine Srbije od 1888. godine i par primera komunikacije sa masama u toku važnih političkihprocesa razvoja Srbije) i njihovo stavljanje u okvire komunikoloških teorija i principa. Date analize ne predstavljaju nameru da se o procesima stavljenim u komunikološke okvire da konačan sud. One su naznaka kako se može stavljati tradicija u kontekst novih naučnih disciplina.
Reference
Bogdanić, A. (1996) Vodeći pravac u teoriji komuniciranja SAD. FPN, doktorska disertacija
Bogdanić, A.S. (1996) Komunikologija - vodeća paradigma. Beograd: Čigoja štampa
Đorđević, M.R. (1973) Pregled razvitka političkih i pravnih ustanova Srbije - od kraja XVIII do početka XX veka. Beograd: Fakultet političkih nauka - Seminar za društvenu i političku istoriju
Hamelink, S., Holfman, D. (2009) Stanje prava na komuniciranje. CM, 4(10): 5-21
Ivošević, Z. (2008) Pravo na odgovor i pravo na ispravku. CM, 3(7): 115-128
Jovanović, S. (1990) Vlada Milana Obrenovića. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, I
Jovanović, S. (1990) Vlada Milana Obrenovića. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, II
Klajn, I., Šipka, M. (2008) Veliki rečnik stranih reči i izraza. Novi Sad: Prometej
Miletić, M. (1998) prema K. K. Reardon, Interpersonal Communication - Where Minds Meet, Belmont, USA
Miletić, M. (2005) Osnove komunikologij. Beograd
Miletić, M. (2011) Komunikacione strategije - pokušaj teorijske konceptualizacije - komunikacije, mediji, kultura. Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, 3(3): 13-32
Miletić, M., Miletić, N. (2012) Komunikološki leksikon. Beograd: Megatrend univerzitet
Ranđelović, N. (2008) Istorija prava II - osnovi srpske istorije prava. Niš
Tomić, Z. (2003) Komunikologija. Beograd: Filološki fakultet
Vujaklija, M. (1972) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka