Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 10  
Back povratak na rezultate
2002, vol. 36, br. 1-3, str. 353-370
Stvaranje moderne državne uprave i počeci njenog proučavanja u Srbiji u XIX veku - evropske koordinate - prilozi za istoriju srpskog upravnog prava
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Sažetak
Stvaranje moderne državne uprave i njeno usavršavanje u Srbiji započelo je već početkom XIX i nastavilo se sve do kraja njenog samostalnog državnog života (1918). Svoju državnu upravu, Srbija je izgrađivala po uzoru na najrazvijenije evropske države, pri čemu su ogromnu ulogu u tom procesu imali učeni austrijski Srbi, obrazovani na bečkim i peštanskim univerzitetima. Kasnije se javlja i sve veći broj "otačastvenih sinova", školovanih u Francuskoj, Švajcarskoj, Engleskoj i drugim evropskim zemljama koji su po povratku sa školovanja, u svojoj otadžbini postajali činovnici ministri i državni savetnici. Zahvaljujući, pre svega, njima, državna uprava, najpre vazalne, a od 1878. nezavisne Srbije, postajala je slična svojim evropskim pandanima. I srpska pravna nauka počinje vrlo rano da se bavi problematikom državne uprave, dajući niz značajnih predstavnika, čija su dela bila temelj za koncipiranje moderne nauke upravnog prava u nas.
Reference
*** (1940) Srpska ideja o slobodi. Srpski glas, br. 16, 29. feb
Denković, D. (1967) Razvoj nastave upravnog prava. Univerzitet danas, br. 7, str. 46
Dimitrijević, P., Marković, R.Č. (1986) Upravno pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Janković, D., Mirković, M. (1987) Državnopravna istorija Jugoslavije. Beograd: Naučna knjiga
Jovanović, S. (1990) Ustavobranitelji i njihova vlada - druga vlada Miloša i Mihaila. Beograd: BIGZ
Jovanović, S. (1990) Vlada Milana Obrenovića. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Jovičić, M. (1999) Leksikon srpske ustavnosti - 1804-1918. Beograd: Filip Višnjić
Jovičić, M., ur. (1991) Jako srpstvo - jaka Jugoslavija - izbor članaka iz Srpskog glasa, organa Srpskog kulturnog kluba, objavljenih 1939-1940. Beograd: Naučna knjiga
Kostić, L.M. (2000) Administrativno pravo Kraljevine Jugoslavije, prva knjiga - ustrojstvo uprave. Beograd: ZIPS
Krkljuš, L., Šarkić, S. (1982) Odabrani izvori iz državnopravne istorije Jugoslavije. Beograd: Naučna knjiga
Lilić, S.L. (1999) Upravno pravo. Beograd: Savremena administracija
Lukić, R.D. (1957) Jovan Sterija Popović - profesor Prirodnog prava na Liceju. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 5, br. 1, str. 1-14
Milićević, M.Đ. (1888) Pomenik znamenitih ljudi u srpskog naroda novijega doba. Beograd: Srpska kraljevska štamparija
Milkov, D. (1998) Upravno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Milkov, D. (2001) Upravno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Veljković, V. (1896) Odnos između sudske i administrativne vlasti u državi - uvodno predavanje iz Administrativnog prava. Beograd: Parna radikalna štamparija, držano u dvornici Vel. škole 6. aprila 1896
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka