Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 24, br. 1, str. 93-123
Milton Fridman - život i naučni doprinosi
n/a

e-adresajovanovicmilann@gmail.com
Ključne reči: Milton Fridman; Čikaška škola; monetarizam; slobodno tržište; neoliberalizam
Sažetak
Tekst govori o životu i stvaralaštvu jednog od najuticajnijih ekonomista prošlog veka - Miltona Fridmana. U radu se razmatraju neki od najvećih Fridmanovih doprinosa ekonomskoj teoriji i praksi, i to počevši od najranijeg životnog doba Miltona Fridmana, te istorijskih okolnosti koje su bile od presudnog uticaja na njegov životni put. Analizom nekoliko najznačajnijih Fridmanovih radova, nastalih uglavnom u godinama provedenim na Čikaškom univerzitetu, sagledava se Fridmanov doprinos ekonomskoj teoriji. Razmatra se Fridmanov doprinos reafirmaciji kvantitativne teorije novca i analizi potrošnje, kontroverzno tumačenje uzroka Velike depresije, kritika Filipsove krive, uz osvrt na kejnzijansko-monetarističku debatu i Fridmanov doprinos metodologiji ekonomske nauke. U poslednjem delu rada iznosi se stav o Fridmanovom društevno-političkom uticaju na globalnom nivou. Govori se o Fridmanovom doprinosu jačanju kocepta liberalizma, afirmaciji ideja slobodnog tržišta, individualne slobode i ličnog integriteta uz smanjenje regulatorne uloge države u privredi.
Reference
*** (2020) Lista dobitnika Nobelove nagrade. Nobel Prize, April 11, Preuzeto sa: https://www.nobelprize.org/prizes/lists/all-prizesin-economic-sciences
*** Forbes, https://www.forbes.com/2008/10/16/milton-friedman-melt down-oped-cx_pr_1017robinson.html?sh=5941064b38bc (Pristupljeno 08.11.2021.)
Boland, L. (1979) A Critique of Friedman's Critics. Journal of Economic Literature, 17(2), 503-522
Ebenstein, L. (2007) Milton Friedman. New York: Palgrave Macmillan
Friedman, M., Friedman, R. (1998) Two lucky people: Memoris. Chicago: University of Chicago Press
Friedman, M. (1953) Essays in Positive Economics. Chicago: University of Chicago Press
Friedman, M. (1956) Studies in the Quantity Theory of Money. Chicago: University of Chicago Press
Friedman, M. (1957) A Theory of the Consumption Function. New Jersey: Princeton University Press
Friedman, M. (1962) Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press
Friedman, M. (1968) The Role of Monetary Policy. American Economic Review, 57(1): 1-17
Friedman, M. (1986) My Evolution as an Economist. u: Lives of the Laureates: Seven Nobel Economists, Cambridge: MIT Press
Friedman, M., Jacobson, S.A. (1963) A monetary history of the United States: 1867-1960. Princeton: Princeton University Press
Friedman, M.R., Friedman, R. (1979/1980) Free to choose. New York: Harcourt Brace Jovanovich
Golubović, N., Milošević, G., Milašinović, S. (2013) Otvorena pitanja teorije i prakse neoliberalizma. Teme, vol. 37, br. 1, str. 33-47
Hayek, F.A. (2005) The Road to Serfdom. London: Institute of Economic Affairs
Jovanović, M. (2020) Uspon doktrine neoliberalizma. Ekonomija - teorija i praksa, vol. 13, br. 2, str. 39-54
Klein, N. (2008) Doktrina šoka. Zagreb: V.B.Z
Lucas, R.E.Jr. (1994) Review of Milton Friedman and Anna J. Schwartz's 'A monetary history of the United States, 1867-1960'. Journal of Monetary Economics, 34(1): 5-16
Mesarić, M. (2001) Uloga države u tržišnom gospodarstvu s osvrtom na aktuelno stanje u Hrvatskoj. Ekonomski pregled, 52(9-10), 985-1033
Pauković, D. (2006) Povijesni razvoj neoliberalizma. u: Globalizacija i neoliberalizam - refleksije na hrvatsko društvo, Zagreb: Centar za politološka istraživanja, pp. 35-59
Phillips, A.W. (1958) The relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in the United Kingdom 1861-1957. Economica, 25: 283. 299
Singleton, J. (2014) Slaves or Mercenaries: Milton Friedman and the Institution of the All-Volunteer Military. CHOPE Working Paper, 7, 1-36
Snowdon, B., Vane, H. (2005) Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State. Cheltenham: Edward Elgar
Snowdon, B., Vane, H. (2006) Milton Friedman, 1912-2006. World Economics, 7(4), 1-56
Tošković, J. (2015) Preispitivanje neoliberalnog koncepta ekonomije u zemljama zapadnog Balkana. Sremska Kamenica: Univerzitet Educons-Fakultet poslovne ekonomije, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ep24-38915
primljen: 11.01.2022.
revidiran: 24.01.2022.
prihvaćen: 30.03.2022.
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka