Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 59, br. 3, str. 401-411
Nutritivni i ekonomski efekti aerobne nege čvrstog stajnjaka
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
bUniverzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak

e-adresardusan@agrif.bg.ac.rs, sanjinivanovic@yahoo.com, radojicic@agrif.bg.ac.rs, biljavz@tfc.kg.ac.rs, ranko@tfc.kg.ac.rs, stbozic@agrif.bg.ac.rs
Projekat:
Unapređenje biotehnoloških postupaka u funkciji racionalnog korišćenja energije, povećanja produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda (MPNTR - 31051)

Sažetak
Aerobnom negom čvrstog stajnjaka povećava se sadržaj ukupnih i lako pristupačnih količina N, P2O5, K2O, u odnosu na sirovi čvrsti stajnjak prosečno za 3,76 puta, a vreme dozrevanja skraćuje osam puta što ima višestruki značaj. U radu je pokazano da je cena zamene komposta dobijenog aerobnom obradom 4,24 puta veća u odnosu na cenu zamene zgorelog stajnjaka dobijenog anaerobnom obradom. Primenom različitih dinamičkih metoda za ocenu investicija utvrđeno je da je investicija u nabavku mašine za aerobnu obradu stajnjaka ekonomski opravdana i finansijski prihvatljiva za farme koje poseduju 19 i više krava.
Reference
Andrić, J., Vasiljević, Z., Sredojević, Z. (2005) Investicije - Osnove planiranja i analize. Zemun - Beograd: Poljoprivredni fakultet
Đuričin, D. (2006) Upravljanje (pomoću) projekata. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Gogić, P. (2009) Teorija troškova sa kalkulacijama u proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Ivanović, S., Ivanović, L., Bratić, S. (2008) Uticaj tipa govedarske proizvodnje na investicije u savremene objekte i opremu - rezultati anketnog snimanja. Ekonomika poljoprivrede, vol. 55, br. 2, str. 189-196
Jackson, S., Sawyers, R. (2003) Managerial accounting: A focus on decision making. Thomson South-Western, Second Edition
Petrovic, M., Cikic, J., Petrovic, Ž. (2011) Tehnička osnova rada kao činilac modernizacije poljoprivrednih gazdinstava u Vojvodini. Ekonomika poljoprivrede, 58(3): 487-502
Radivojevic, D., Tošic, M., Topisirovic, G. (1996) Energetske i eksploatacione karakteristike mobilne tehnike za negu stajnjaka. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 22, br. 7, str. 600-604
Radivojević, D., Topisirović, G., Sredojević, Z. (2002) New methods of bovine solid manure treatment. Lucrari Stiintifi Zootehnie si biotehnologi, Timisoara, vol XXXV, str. str. 39-46
Radivojević, D., Topisirović, G. (2002) Analiza promena parametara kompostiranja naturalnog tečnog stajnjaka. Biotechnology in animal husbandry, =vol. 18, br. 5-6, str. 167-175
Radivojević, D.Ž. (1993) Tehničko-tehnološka rešenja proizvodnje komposta na bazi tečnog stajnjaka svinja i organskih ostataka biljne proizvodnje. Beograd, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Poljoprivredna tehnika (2008)
Mere za unapređenje proizvodnje mleka na porodičnim farmama u Srbiji
Radivojević Dušan, i dr.

West Balk J Agricultural Economics & Rural Develop (2020)
Economic effects of investment in dairy farming
Subić Jonel, i dr.

Ekonomika (2012)
Finansiranje razvoja i unapređenja poljoprivrede na teritoriji opštine Lajkovac
Ivanović Lana, i dr.

prikaži sve [42]