Akcije

Ekonomika
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 50, br. 3, str. 7-99
Na udaru globalizacije - biti ili ne biti-put našeg opstanka i razvoja
Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
Sažetak
Članak ne sadrži sažetak.
Reference
*** (2001) Ubrzana globalizacija. Le Monde diplomatique - Politika, broj 010, godina 1, decembar, str. 1
*** (1993) Dokumenti - zamke, prijetnje, odgovori. Pale, maj
*** (1994) Istina o srpskom NE - dokumenti. Sarajevo: Oslobođenje, avgust
*** (1997) Deklaracija protiv genocida nad srpskim narodom. Beograd: Agencija Dr Radulović
*** (2000) Argumentacija za stvaranje Ekonomske unije pravoslavnih zemalja. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede, zbornik
*** (1996) Aktualonoe voproso formirovanij Balkanskoj ikonomičeskoj unii pravoslavnyh balkanskih stran. Vestnik naučnoj informacii, str. 88-95
*** (2004) Da li Srbija primajući donacije i kredite sve više upada u dužničko ropstvo. Iskra, 1. mart, br. 1114, str. 5
*** (1999) Zahtevi novog vremena - o savezu Rusije, Belorusije i Srbije i Crne Gore. Naše slovo - Srpsko-ruski magazin, br. 5, str. 15
*** (1987) Saradnja SFRJ SEV - principi, aktuelna pitanja, perspektive. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Avramov, S. (1998) Trilateralna komisija - svetska vlada ili svetska tiranija?. Veternik: LDIJ
Bisenić, D. (2004) Privatizacija na štetu slabijih. Danas, 24-25. jan., str. 8
Boaral, O. (2003) Prikrivena moć Trilaterale. Le Monde diplomatique, br. 33, Nov., str. 2
Chomsky, N. (1994) Some truths and myths about free market rhetoric, lies of our times, 7 January 1994. Zmagazine, br. 1, str. 2-3, http://zena.secureforun.com/Znet/zmag/allarticlesl.cfin
de Benois, A. (1979) Le mondialisme technocratique de M. Brzezinski. Spectacle du monde, Nr. 209. août
Dragaš, B. (2003) Geopolitika, 21.12
Džulvan, D., Leurdijk, D. (1996) NATO i partnerstvo za mir. u: Milinković Branislav [ur.] NATO i Partnerstvo za mir - studije i članci i osnovna dokumenta, Beograd: Međunarodna politika, str. 185-205
Ilić, M. (2000) Quo vadis svete?. Beograd: Filip Višnjić
Knjazev, J.K. (2003) Mesto Rossii v evrazijskih integracionnyh processah. Ekonomika, vol. 49, br. 3-4, str. 38-50
Laurent, E. (1985) La Trilatérale: Cette société qui nous intrigue. Le Figaro magazine, 19.10
Marković, M.S. (1994) Pravoslavlje i novi svetski poredak. Beograd: ID Obraz
Mesan, T. (2002) 11. septembar 2001. - velika prevara. Beograd: Draganić
Naročnickaja, N. (2003) Neodoljiva težnja ka svetskoj dominaciji. u: Gledajte da se ne uplašite - duhovni smisao našeg doba, zbornik radova, Svetilo, str. 46-47
Popović, R.V. (1999) Pravoslavlje na raskršću vekova - pomesne pravoslavne Crkve. Beograd: Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve
Radović Amfilohije, mitropolit crnogorsko-primorski (2002) Cetinjski istočnik. Podgorica: Oktoih
Radulović, M., Bukvić, R., Simonović, D. (2003) Ekonomika, Beograd, br. 5-6, str. 3-13
Radulović, M. (2003) Geopolitika, 23. 12., str. 23
Radulović, M. (2002) Uspon Rusije - utisci sa studijskog boravka. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Radulović, M. (1998) Ekonomska unija pravoslavnih balkanskih zemalja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Samary, C. (2002) Priključivanje Evropskoj uniji skupo će koštati Istok. Ekonomika preduzetništva, broj 4, str. 239-241
Savezni zavod za statistiku (2002) Statistički godišnjak Srbije i Crne Gore. Beograd
Simonović, Z. (2003) O Ekonomskoj uniji zemalja Istočne i Jugoistočne Evrope. Ekonomika, vol. 49, br. 3-4, str. 107-132
Stenjajev, J.O. (2003) Duhovno-moralni aspekti globalizacije. u: Gledajte da se ne uplašite - duhovni smisao našeg doba, zbornik radova, Svetilo, str. 12
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: poseban prilog
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Ekonomika (2001)
Tema za razmišljanje: Globalizacija ili grobalizacija?
Radulović Marko

Anali Pravnog fak Beograd (1998)
Ideja revolucije i država naroda srpskog
Košutić Budimir P.

Vojno delo (2000)
Napadom na ljudski mozak do novog svetskog poretka
Radišić Svetozar

prikaži sve [24]