Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 4 od 16  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 4, br. 1, str. 171-182
Struktura rashoda za finansiranje odbrane Republike Srbije
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bMinistarstvo odbrane, Uprava za budžet, Beograd
Ključne reči: budžet; rashodi; finansiranje; odbrana
Sažetak
Uloga i mesto države i njenih organa i institucija prilikom finansiranja sistema odbrane karakteriše se u kompromisnom rešavanju sukoba: postići definisani cilj uz minimalna finansijska ulaganja. Uzrok takvog nesklada je pre svega u različitim mogućnostima rasta potreba koje zahteva odbrambena funkcija države i njenih ograničenih materijalnih i finansijskih mogućnosti. Međutim, vlada svake države obavezna je da, s jedne strane, razmatra ekonomsku situaciju zemlje, a s druge strane, da omogući stabilan sistem odbrane, efikasno koristeći ograničene resurse.
Reference
Brümmerhoff, D. (2000) Javne financije. Zagreb: MATE
Grgić, R. (2010) Menadžment javnih finansija. Beograd: Panevropski univerzitet Apeiron
Ivaniš, M. (2006) Osnovi finansija. Beograd: Univerzitet Singidunum
Jakšić, M. (2016) Osnovi makroekonomije. Beograd: Ekonomski fakultet
Jelčić, B. (1990) Nauka o finansijama i finansijskoj praksi. Zagreb: Narodne novine
Jovanović, P. (2006) Upravljanje investicijama. Beograd: Grafoslog
Ognjanović, V. (2004) Javne finansije. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Radičić, M., Raičević, B. (2011) Javne finansije - teorija i praksa. Subotica: Ekonomski fakultet, drugo izdanje
Raičević, B.B. (2005) Javne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Stakić, B., Barać, S. (2012) Međunarodne finansije. Beograd: Univerzitet Singidunum
Stakić, B., Barać, S. (2008) Javne finansije. Beograd: Univerzitet Singidunum
Stiglic, DŽ.E. (2008) Ekonomija javnog sektora. Beograd: Ekonomski fakultet
Suša, B. (2009) Menadžment ljudskih resursa. Novi Sad: CEKOM books d. o. o
Trandafilović, S. (2013) Finansiranje sistema odbrane i programsko budžetiranje. Beograd: Medija centar Odbrana
Žugić, R. (2008) Vodič kroz budžet - finansijski plan odbrane. Beograd: Vojnoizdavački zavod
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1801171K
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka