Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 16  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 60, br. 4, str. 111-131
Doprinos analizi obezbeđenja i potrošnje budžetskih sredstava u sistemu odbrane
nema
Ključne reči: sistem odbrane; evazije poreza; javni sektor; vojna potrošnja; budžet
Sažetak
Sistem odbrane, kao konstitutivni elemenat javnog sektora zahteva stalan izvor finansiranja, koji se manifestuje putem budžeta - finansijske institucije. Razmatraju se različite kategorije i parametri iz javnog sektora i njihovo ponašanje na privredna kretanja. Objašnjena je nužnost javnog sektora, kao i svetski trendovi u toj oblasti. Ukazano je na potrebu procentualnog smanjivanja vojnih budžetskih rashoda u ukupnom budžetu, a, istovremeno, sa ekonomskim jačanjem države povećanje nominalnog iznosa vojnog dela budžeta.
Reference
*** (2002, 2005) Zakon o Budžetskom sistemu. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 9 i 87/2002, 61/2005
*** (2005-2006) Zakon o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 106, 108/2005, br. 85, 86/2006
*** (2007) Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem. Sl. glasnik RS, br. 20, 37 i 63
*** (2005) Bela knjiga odbrane. Beograd: Uprava za strategijsko planiranje Sektora za politiku odbrane
*** (2006) Strategijski pregled odbrane – nacrt. Beograd: Uprava za strategijsko planiranje Sektora za politiku odbrane
*** (2007) Studija PPBI (planiranja, programiranja, budžetiranja i izvršenja) - nacrt. Beograd: Sektor za politiku odbrane - Uprava za strategijsko planiranje
*** (2005) Izveštaj o svetskom razvoju. World Bank
Aćimović, S. (2006) Razumevanje lanca snabdevanja. Ekonomski anali, vol. 51, br. 170, str. 67-89
Andrejić, M., Kostić, R. (2007) Ekonomska globalizacija - javni sektor i budžetski troškovi odbrane. Beograd: OTEH
Božić, V., Aćimović, S. (2004) Marketing logistika. Beograd: Ekonomski fakultet
Cvetković, M. (2008) Projekcija finansiranja sistema odbrane Srbije do 2010. Beograd, izlaganje ministra finansija u Vladi RS u ŠNO
Division Diplomatie publique OTAN (2006) Bruxelles, Belgique
Gažević, N., ur. (1971) Vojna enciklopedija. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Harrison, A., van Hoek, R. (2006) Logistics management and strategy. Economic Annals, No 170, July - September
Jovanović, D. (2005) Logistika. Beograd: Fakultet civilne odbrane
Public Diplomacy Division NATO 1110. Brussels, Belgium
Raičević, B.B. (2005) Javne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Rosen, H.S. (2002) Public finance. Boston: McGraw-Hill
Stock, J.R., Lambert, D.M. (2001) Strategic logistics management. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Tešanović, B., Mitrović, S. (2006) Ishrana u vanrednim okolnostima. Beograd: Krug
Tešanović, B. (2000) Osnove ekonomike Jugoslavije u ratu. Beograd: Vojnotehnička akademija, Sektor za školstvo, obuku, naučnu delatnost
Tomanović, R., Nikolić, M. (1998) Komparativna analiza pozadinskog obezbeđenja i logističke podrške savremenih oružanih snaga. SP GŠ VJ, studija
World Trade Organization (2004) International trade statistics. Geneva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 26.03.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka