Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 16  
Back povratak na rezultate
Fiskalna decentralizacija u Republici Srbiji
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Ključne reči: lokalna samouprava; lokalni javni prihodi; fiskalna decentralizacija
Sažetak
Autor u radu pokušava da na jedan sumaran način sagleda moguće posledice novih normativnih rešenja po razvoj procesa fiskalne decentralizacije u Srbiji. Pristup je isključivo fiskalno-pravni što ne znači da su ostali aspekti (politički, administrativni, ekonomsko-socijalni) jačanja fiskalne autonomije lokalnih samouprava manje važni. U prvom delu rada dat je osvrt na neka teorijska pitanja i dileme fiskalne decentralizacije, kao uvod u analiziranu problematiku. Drugi deo rada posvećen je kratkom prikazu dosadašnjeg koncepta lokalnih finansija u Srbiji. Finansijski položaj jedinica lokalne samouprave u novom normativnom okviru Srbije analizira se u trećem delu rada. Autor je nastojao da utvrdi koliko su nova rešenja lokalnih finansija usklađena sa postavkama savremene teorije fiskalnog federalizma.
Reference
Bahl, R. (1999) Implementation rules for fiscal decentralization. Atlanta: School of Policy Studies, Georgia State University
Levitas, A., Péteri, G. (2004) Reforme finansiranja između različitih nivoa vlasti u centralnoj Evropi - reforma sistema finansiranja lokalne samouprave. Beograd: Palgo centar, str. 30
O'Sullivan, R. (2002) Fiskalna decentralizacija u Centralnoj i Istočnoj Evropi - pregled pitanja. u: Grupa autora [ur.] Inicijativa za fiskalnu decentralizaciju - prilozi za konferenciju, Beograd: Magna Agenda
Prokopijević, M. (2002) Finansijska nezavisnost lokalnih zajednica. Beograd: Inicijativa za fiskalnu decentralizaciju, str. 51
Raičević, B.B. (2005) Javne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Stojanović, P.Č. (1989) Finansije velikih gradova. Ibarske novosti, Kraljevo, str. 135
Šimović, J., Šimović, H. (2006) Fiskalni sustav i fiskalna politika Evropske Unije. Zagreb: Pravni fakultet, str. 42
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka