Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 42  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 26, br. 7-8, str. 133-143
Odnos finansijskog prava prema drugim granama prava
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Ključne reči: finansijsko pravo; fiskalno pravo; budžetsko pravo; fiskalni federalizam; upravno pravo; ustavno i međunarodno javno pravo
Sažetak
Finansijsko pravo kao grana prava bavi se izučavanjem pravnih normi koje čine pravni okvir jedne države. Cilj donošenja zakonskih propisa je regulisanje veoma složenih odnosa koji nastaju iz finansijske delatnosti političkih kolektiviteta. Iz finansijskog prava kao opšteg-šireg pojma izdvojila su se dva prava fiskalno i budžetsko. Fiskalno pravo za predmet proučavanja obuhvata onaj deo finansijskog prava koje primenjuje proces uvođenja, utvrđivanja i naplate javnih dažbina, dok budžetsko pravo predstavlja zasebnu disciplinu 'državno računovodstvo', odnosno, sistem pravnih normi koje regulišu upravljanje državnom imovinom i dr. Finansijsko pravo je povezano, odnosno usko sarađuje sa upravnim pravom, ustavnim, međunarodno javnim i krivičnim pravom.
Reference
*** (2002-2009) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Službeni glasnik RS, br. 80/02, 20/09
*** (2009) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu
Ministarstvo finansija Republike Srbije (2007) Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2008. godinu sa projekcijama za 2009. i 2010. godinu. Sl. glasnik RS, br. 96
Popović, D.M. (2007) Nauka o porezima i poresko pravo. Institut za otvoreno društvo
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.02.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka