Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 42  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 51, br. 1-2, str. 254-274
Poreska evazija u Republici Srbiji
Policijska akademija, Beograd
Ključne reči: porez; evazija; krijumčarenje; fantomske firme; organizovani kriminal; potrošni porezi; porezi na dohodak građana; porezna dobit preduzeća; porez na imovinu; porez na dodatu vrednost
Sažetak
Evazija poreza, svojim delovanjem i načinom ispoljavanja, može dostići razmere koje ugrožavaju određene elemente društveno-ekonomskog i političkog sistema jedne zemlje. Posledice evazije poreza po društveno-političko i ekonomsko uređenje zemlje su mnogostruke: ugrožavanje demokratskih institucija, blokiranje reformi, rušenje međunarodnog ugleda zemlje, razaranje moralnih i etičkih vrednosti društva, socijalno raslojavanje, rast kriminala u oblasti poreza, budžetski deficit, širenje nepoverenja građana prema vlasti, njenim organima i slično. Normativnim naporima u ovoj oblasti i reformom poreskog sistema postavljene su osnove za njegovu veću efikasnost. Rad na unapređenju poreskog sistema onemogućio je neke od načina zloupotreba u ovoj oblasti, ali učinioci krivičnih dela povezanih sa evazijom poreza pronašli su nove modele zloupotreba i koriste ih u svojoj kriminalnoj delatnosti. Takođe, pojavili su se i organizovani oblici kriminala koji ukazuju na velike mogućnosti sticanja nelegalnog profita u ovoj oblasti.
Reference
Banović, B. (2002) Obezbeđenje dokaza u kriminalističkoj obradi krivičnih dela privrednog kriminaliteta. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Bošković, G. (2005) Pranje novca. Beograd: Beosing
Đukić, J. (2002) Evazija poreza na dobit preduzeća. Beograd: Pravni fakultet, magistarska teza
Jelačić, B. (1983) Nauka o finansijama i finansijsko pravo. Zagreb: Informator
Kulić, M. (1999) Poreska utaja i krijumčarenje. Beograd: Beogradsko mašinsko-grafičko preduzeće / BmG
Lovčević, J. (1975) Institucije javnih finansija. Beograd: Službeni list
Milošević, G. (2005) Porez i izbegavanje poreza. Beograd: Službeni list
Milošević, G. (2007) Javne i monetarne finansije. Beograd
Petrović, M. (1982) Finansije i finansijsko pravo. Osijek
Popović, D.M. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Budimpešta: COLPI - Constitutional and Legislative Policy Institute, str. 703
Raičević, B., Gagić, B. (1997) Utvrđivanje i naplata javnih prihoda. Beograd: Viša poslovna škola
Vukobrat, B., Mateoli, Ž., Benavudas, P., Popović, D., i dr. (1996) Ekonomska cena rata. u: Naučna konferencija u Parizu 7-9 jun 1995, zbornik radova, Pariz-Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka