Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 48, br. 4, str. 161-175
Pravo na život u ustavu - ekološki ugao
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Sažetak
U radu se obrađuje pravo na život iz specifičnog ekološkog ugla. Zapravo, analizira se međusobni odnos dva ljudska prava definisana ustavom: pravo na život i pravo na zdravu životnu sredinu. Njihova veza je veoma bliska odnosno, konkretnije kazano, očigledna, uslovljena, trajna i rastuća. Ovo se ne bi moglo zaključiti ako se uzme u obzir vreme nastanka (ustavnog regulisanja) ovih prava. Pravo na život je najstarije ljudsko pravo a pravo na zdravu životnu sredinu spada u novu generaciju ljudskih prava. Ali ako se usporede sadržaji prava na život i prava na zdravu životnu sredinu postaje jasno da su ova ljudska prava protkana jedno drugim. Razvoj država i menjanje uslova života stanovništva menjaće i sadržaj prava na život, prateći i ekološke standarde. To govori da će međuzavisnost ova dva prava biti sve veća i složenija.
Reference
Bertrand, M. (2006) The right to life. Strasbourg, 71
Blau, J.R., Moncada, A. (2005) Human rights: Beyond the liberal vision. Oxford, 32, 26
Donald, A.K., Shelton, D. (2011) Environmental Protection and Human Rights. Cambridge
Drakić, D. (2002) Krivično-pravna zaštita prava na život i ličnu slobodu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 36, br. 1-3, str. 327-338
Etinski, R. (2013) Specific features of human rights guaranteed by the Aarhus Convention. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 2, str. 79-92
Gajin, S. (2012) Ljudska prava - pravno sistemski okvir. Beograd, 15
Korljan, E.R. (2012) Evropska konvencija o ljudskim pravima i pravo na život. Beograd, 293-295, doktorska disertacija
Kumar, S. (2009) Environmental protection. New Delhi, 64
Petrov, V. (2008) Ustav i ljudska prava danas jesu li ljudska prava najvažniji deo ustava?. u: Radivojević Zoran [ur.] Ustavne i međunarodnopravne garancije ljudskih prava, Niš, 310-311 i 314
Sándor, J. (2012) Bioethics and basic rights: Person, humans, and boundaries of life. u: Rosenfeld Michel, Sajó András [ur.] The Oxford handbook of comparative constitutional law, Oxford, 1148
Sič, M. (2012) Uticaj zagađenja olovom na zdravlje čoveka (životnu sredinu) u starom Rimu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 3, str. 191-206
Simović, D. (2008) Ljudska prava u Ustavu Srbije od 2006 kritička analiza. u: Ustavne i međunarodnopravne garancije ljudskih prava, Niš, 326-327
Simović, D., Avramović, D., Zekavica, R. (2013) Ljudska prava. Beograd, 114
Slijepčević, L. (2012) Pravo na život - prema čl. 2. Evropske konvencije o ljudskim pravima i Protokolu br. 6. i 13. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 84, br. 4, str. 292-311
Stojanović, D.M. (2009) Ustavno pravo. Niš: Sven, II
Yorke, J. (2010) The right to life and absolution of the death penalty in the Council of Europe. u: Yorke Jon [ur.] The right to life and the value of life: Orientations in law, politics and ethics, Farnham, 234
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns48-7559
objavljen u SCIndeksu: 09.06.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2012)
Ustavna žalba - teorijsko-pravni okvir
Simović Darko

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Povreda prava na život - prva odluka Ustavnog suda
Draškić Marija

Strani pravni život (2012)
Sloboda veroispovesti i pravni subjektivitet crkava i verskih zajednica u evropskim zemljama
Đurić Vladimir

prikaži sve [19]