Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 48, br. 3, str. 321-335
Pristup 'međunarodnoj pravdi' (nadležnost međunarodnih sudova) u oblasti zaštite životne sredine
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Projekat:
Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistemima (MPNTR - 43002)

Sažetak
Ovaj rad se bavi pitanjem nadležnosti međunarodnih sudova za rešavanje sporova iz oblasti zaštite životne sredine. U poslednjih nekoliko decenija postoji živa aktivnost država na polju regulisanja ove oblasti i u tom cilju zaključeni su brojni međunarodni ugovori. U slučajevima kada dođe do njihovog kršenja trebalo bi da postoji međunarodna instanca koja bi takve sporove rešavala. Danas, postoji nekoliko sudova, tribunala i arbitraža koje mogu da rešavaju sporove u vezi sa životnom sredinom. Ipak, to nisu specijalizovani sudovi, nego se u okviru svoje opšte nadležnosti mogu baviti i ovim sporovima. Problem kod njih je u tome što države moraju da prihvate njihovu nadležnost, odnosno ona nije obavezna. Takođe, privatni subjekti nemaju pravo pristupa ovim instancama. Sudovi i komiteti za zaštitu ljudskih prava imaju svoju ulogu i u zaštiti životne sredine. Sud Evropske unije otišao najdalje u sankcionisanju pravila o životnoj sredini, zbog svog posebnog položaja i ovlašćenja koje mu daju osnivački ugovori Evropske unije. Nedostaci postojećih mehanizama za rešavanje sporova bi se mogli izbeći osnivanjem jednog specijalizovanog Međunarodnog suda za životnu sredinu, ali je postupak za njegovo osnivanje još u toku i nije izvesno da li će on ikada biti osnovan.
Reference
*** (1989) ILO Convention 169: Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries. 27 June, http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--en/index.htm, 4. novembar 2014
*** (1966) International covenant on civil and political rights. 16 December, http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx, 4. novembar 2014
*** (1992) Agenda 21. u: United Nations Conference on Environment & Development, Rio de Janeiro, Brazil, 3 to 14 June 1992, http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/ Agenda21. pdf, 4. novembar 2014
*** (1992) Rio Declaration on environment and development. http://www.jus.uio.no/lm/ environmental. development.rio.declaration.1992/portrait.a4.pdf, 4. novembar 2014
*** (1998) Convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters 1998. Aarhus - Denmark, http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43e.pd
Carnwath, R. (2010) Access to Environmental Justice. Common Law Review, 11
Etinski, R. (2014) Novi koncept pravičnosti i ljudska prava kao faktori efikasnosti globalne borbe protiv promene klime. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 1, str. 73-89
Etinski, R. (2013) Specific features of human rights guaranteed by the Aarhus Convention. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 2, str. 79-92
Hall, M.E. (2007) Environmental Law in the European Union: New approach for Enforcement. Tulane Environmental Law Journal, 20, 302
Lewis, B. (2012) Environmental Rights or a right to the Environment?, Exploring the Nexus between Human Rights and Environmental Protection. Macquarie Journal of International & Comparative Environmental Law, 8, 37
Mccallion, K.F., Sharma, R.H. (1999-2000) Environmental justice without borders: The need for an International Court of the environment to protect fundamental environmental rights. George Washington Journal of International Law & Economy, 32, 361
Paraschiv, E. (2013) Interests of the European Council and the European Union in the Area of Environment Protection. AGORA International Journal of Juridical Sciences, 3, 150
Pedersen, O.W. (2012) An International Environmental Court and International Legalism. Journal of Environmental Law, 24(3): 547-558
Pring, G., Pring, C. (2009) Specialized Environmental Courts and Tribunals at the Confluence of Human Rights and the Environment. Oregon Review of International Law, 11, 305
Pring, G., Pring, C. (2011-2012) The Future of Environmental Dispute Resolution. Denver Journal of International Law & Policy, 40
Rodgers, K.P. (2001) International Environmental Dispute Resolution and the Need for Access by Non-State Entities. Colorado Journal of International Environmental Law & Policy, 12, 214
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns48-7151
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Ekonomika poljoprivrede (2018)
The analysis of the Aarhus convention in the context of good environmental governance
Počuča Milan, i dr.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2014)
Pravo na život u ustavu - ekološki ugao
Orlović Slobodan P.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2017)
Međunarodnopravna zaštita reke Dunav
Bugarski Tatjana D., i dr.

prikaži sve [6]