Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 17, br. 1, str. 157-170
Mobilna aplikacija 'onlajn rezervacija' kao rešenje da se pristupi mobilnoj trgovini u turizmu
aMinistarstvo unutrašnjih poslova RS, Uprava za vanredne situacije, Niš
bVisoka poslovna škola strukovnih studija, Blace

e-adresaIvvladan@medianis.net
Ključne reči: WAP; WML; mobilna trgovina; mobilna aplikacija onlajn rezervacija; elektronski turizam
Sažetak
Turizam je dinamična privredna delatnost koja zahtvea stalne inovacije. Kao jedan vid inovacija u turizmu, su svakako savremene informaciono-komunikacione tehnolgije. U ovom radu pažnja je usmerana na mobilnu trgovinu u turizmu, ulogu i značaj WAP-a kao aplikacionog protokola i mobilnu aplikaciju 'onlajn rezervacija'. Rad prikazuje razvoj i implementaciju mobilne aplikacije 'onlajn rezervacija' preko koje kompanija čija je delatnost turizam može da pristupi mobilnoj trgovini u cilju poboljšanja svojih usluga, zadovoljenja potreba korisnika mobilnih uređaja treće generacije (turista), postizanja bolje pozicije na tržištu, smanjenja troškova, povećanja prometa (prodaje), a sve to u cilju povećanja profita i veće dobiti.
Reference
Bregman, S., Johnson, T. (2004) WAP and its applications. London
Fesenmaier, D., ur., i dr. (2000) Information and communication technologies in tourism. Springer
Frolick, M.N., Chen, L. (2004) Assessing M-Commerce Opportunities. Information Systems Management, 21(2): 53-61
grupa autora (2009) Mobilno poslovanje-skripta. Beograd: Labaratorija za elektronsko poslovanje, FON
Končar, J. (2003) Elektronska trgovina. Subotica: Ekonomski fakultet
Kumar, S., Zahn, C. (2003) Mobile communications: evolution and impact on business operations. Technovation, 23(6): 515-520
Lin, J.B. (2011) Research on consumer trust and satisfaction in mobile commerce. u: Management Science and Engineering (ICMSE), 2011 International Conference, 2011, pp. 47-51
Mckean, D. (2012) IT strategy & technology innovation. Ventus Publishing ApS
Njeguš, A. (2010) Informacioni sistemi u turističkom poslovanju. Beograd: Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Univerzitet Singidunum
Ozok, A.A., Wei, J. (2005) Perceived differences between mobile and electronic commerce: The community and user perspectives. u: HCII, The 11th International Conference on Human-Computer Interaction, Proceedings, CD-ROM
Pantović, V., Dinić, S., Starčević, D. (2002) Savremeno poslovanje i internet tehnologije - uvod u digitalnu ekonomiju. Beograd: Energoprojekt-InGraf
Siau, K., Lim, E., Shen, Z. (2001) Mobile Commerce. Journal of Database Management, 12(3): 4-13
The Internet Marketing Academy (2011) Developing an internet marketing strategy. Ventus Publishing ApS
Varshney, U., Vetter, R. (2002) Mobile commerce: Framework, applications and networking support. Mobile Networks and Applications, 7(3): 185-198
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/EkoPog1501157I
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2019.