Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 66, br. 2, str. 93-113
Definisanje sadržaja pojma bezbednosti
nema
Ključne reči: ratna veština; nauke bezbednosti; pojam bezbednosti; odbrambena bezbednost
Sažetak
Polazeći od toga da svaki pojam ima svoju genezu, u skladu sa razvojem ljudskog društva, u ovom radu razmatra se problem potpunijeg definisanja sadržaja pojma bezbednosti, u kontekstu razvoja misli o bezbednosti, indentifikacijom ključnih elemenata u pojedinim definicijama. Identifikacija tih elemenata omogućava potpunije razumevanje suštine bezbednosti, odnosno pomaže u sagledavanju prednosti i nedostataka tih definicija. Osnovni cilj razmatranja je da se primenom ovoga pristupa zasnovanog na nekim teorijskim saznanjima društvenih nauka, sagleda mogućnost potpunijeg određenja sadržaja pojma bezbednosti, kao jednom od ključnih pitanja daljeg razvoja osnovne naučne discipline unutar bezbednosnih nauka. Razmatranje obuhvata period od nastanka ratne veštine, kao klasičnom pristupu bezbednosti, do savremenog sveopšteg shvatanja bezbednosti.
Reference
*** (1968) Mala enciklopedija prosvete. Beograd: Prosveta, drugo izdanje
*** (1979) Opća enciklopedija. Zagreb: Jugoslovenski leksikografski zavod, tom V
*** (1977) Povjest sveta od početka do danas. Zagreb: Naprijed
*** (2003) Priručnik za poslanike - Parlamentarni nadzor bezbednosnog sektora. Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga, prevod sa engleskog
*** (1972) Vojna enciklopedija. Beograd: VIZ, tom IV; drugo izdanje
*** (1975) Ekonomski leksikon. Beograd: Savremena administracija
Bajagić, M. (2007) Osnovi bezbednosti. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Coulter, M. (2010) Strategijski menadžment na delu. Beograd: Date Status
Čubra, N. (1985) Ekonomika opštenarodne odbrane. Beograd: NIO Poslovna politika
Dimitrijević, V. (1973) Pojam bezbednosti u međunarodnim odnosima. Beograd: Savez udruženja pravnika Jugoslavije
Eccles, E.H. (1968) Logistics in the national defense. Beograd: VIZ
Engels, F. (1946) Antidiring. Zagreb: Naprijed
Erić, D. (2000) Uvod u menadžment. Beograd: Ekonomski fakultet
Gaćinović, R., Bajagić, M. (2013) Pojam i struktura bezbednosti. Beograd: Kriminalističko-bezbednosna akademija
Grčić, M. (2000) Politička geografija. Beograd: Geografski fakultet
grupa autora (2004) Osnovi ekonomije. Beograd: Ekonomski fakultet
Ilić, S. (1971) Da li je ratna veština nauka ili veština?. VIZ
Klauzevic, K. (1951) O ratu. Beograd
Polany, K. (1965/1988) The great transformation: The political and economic origins of our time. Beograd: Beacon Press, BP br. 9, str. 801
Rakočević, D. (1971) Gledišta o vojnoj nauci u nekim zemljama zapada. VIZ
Simić, D. (2002) Nauka o bezbednosti. Beograd: Službeni list SRJ
Srića, V. (1984) Budućnost pripada informaciji, Informatika i društvo. Zagreb
Stajić, Lj. (2006) Osnovi bezbednosti. Beograd: Draganić
Stajić, Lj., Gaćinović, R. (2007) Uvod u studije bezbednosti. Beograd: Narodna biblioteka Srbije
Stanić, M. (2011) Ekonomski činioci odbrambenih priprema Republike Srbije. Medija centar Odbrana
Stišović, M. (1996) Primena sile u međunarodnim odnosima. Beograd: ŠNO
Stojanović, S. (2005) Bezbednost i izazovi procesa globalizacije. Vojno delo, vol. 57, br. 1, str. 23-42
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo402093s
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka