Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 9, br. 4, str. 245-260
Prilog koncipiranju kodeksa pojmova u oblasti bezbednosti
Megatrend Univerzitet, Fakultet za državnu upravu i administraciju, Beograd

e-adresandanilovic@megatrend.edu.rs
Ključne reči: bezbednost; sigurnost; zaštita; model kodeksa pojmova u oblasti bezbednosti
Sažetak
U teorijskom promišljanju o osnovnom kategorijalnim pojmovima u oblasti bezbednosti, termini bezbednost, sigurnost i zaštita su osnovni, polazni i fundamentalni pojmovi iz kojih se izvode svi drugi. Ta činjenica ukazuje na potrebu istraživanja značenja osnovnih termina u oblasti bezbednosti, kao i odnosa između njih. To se ne može postići bez izrade valjanog modela kodeksa pojmova u oblasti bezbednosti kao funkcionalnog pojmovno-terminološkog sistema. Svrha izrade takvog modela jeste da omogući da se veoma složena oblast države i društva, kao što je bezbednost, shvati i istinito izrazi posredstvom njegovih elementarnih delova (činilaca) koji ukazuju: da je bezbednost specifična društvena pojava i proces; da se ona ostvaruje u određenim uslovima, aktivnošću subjekta bezbednosti, pomoću određenih metoda i sredstava kojima se postižu određeni efekti, rezultati i posledice.
Reference
*** (2003) Parliamentary oversight of security sector: Principles, mechanisms and practice, Geneva. Belgrade: Center for Armed Forces Control and Parliamentary Union
Bajagić, M. (2007) Osnovi bezbednosti. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Baylis, J. (2003) International and Global Security, within: Security Sector Reform. u: Work Collection, Miroslav Hadzic, Belgrade: Center for Civil-Military Relations
Born, H., Leigh, I. (2005) Legal Standards and Best Intelligence Services Oversight Modalities. Oslo: Publishing House of the Parliament of Norway
Buzan, B. (2003) Individual security and national security. u: Hadžić Miroslav [ur.] Reforma sektora bezbednosti, Zbornik radova, Beograd: Centar za civilno-vojne odnose, G-17 Institut
Cohen, R., Mihael, M. (2001) Cooperative security: New horizons for international order. European Center for Security Studies - George C Marshall
Danilović, N., Gordić, M. (2006) Hrestomatija autorizovanih predavanja. Slobomir - Bjeljina: Slobomir P Univerzitet
Danilović, N., Milosavljević, S. (2008) Osnove bezbednosne analitike. Beograd: Službeni glasnik
Grizold, A. (1988) Međunarodna sigurnost - teorijsko institucionalni okvir. Zagreb: Fakultet političkih znanosti
Lukić, R.D. (1962) Politička teorija države. Beograd: Savez udruženja pravnika Jugoslavije
Masleša, R. (2001) Teorije i sistemi sigurnosti. Sarajevo: Fakultet kriminalističkih nauka
Savić, A. (2006) Državna bezbednost. Beograd: Policijska akademija
Savić, A., Bajagić, M. (2005) Bezbednost sveta - od tajnosti do javnosti. Zemun: Viša škola unutrašnjih poslova
Simić, D.R. (2002) Nauka o bezbednosti - savremeni pristupi bezbednosti. Beograd: Službeni list SRJ
Stajić, L., Mijalković, S., Stanarević, S. (2005) Bezbednosna kultura. Beograd: Draganić
Stajić, L. (2008) Osnovi sistema bezbednosti sa osnovama istraživanja bezbednosnih pojava. Novi Sad: Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka