Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2011, br. 3, str. 284-299
Zaštita ljudskih prava kao imperativ bezbednosne funkcije države
Visoka škola unutrašnjih poslova, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Sažetak
U radu se sagledava razvoj funkcija države, te delatnosti kojima se one ostvaruju. Posebno se ističe bezbednosna funkcija države u njenom klasičnom smislu, odnosno kao delatnost na pružanju bezbednosti građanima. Ova je funkcija tek u modernim liberalnim i socijalnim demokratijama prerasla u jedan od najvažnijih zadataka državnopravnih poredaka: u ustavnu, sudsku i upravnu zaštitu brojnih ličnih, političkih, radnih, imovinskih, verskih, etničkih, kulturnih i drugih prava i sloboda čoveka i građanina. U radu su, takođe, navedene međunarodnopravne i ustavnopravne garancije ljudskih prava, kao i mehanizmi njihove zaštite, te je određen sadržaj bezbednosne funkcije države.
Reference
*** (1966) Mala politička enciklopedija. Beograd, Država
Aristotel (1988) Politika. Zagreb: Globus
Bajagić, M. (2007) Osnovi bezbednosti. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Bašić, H., Stoet, P. (2003) Sigurnosne studije u tranziciji. Bihać: Univerzitet u Bihaću
Davidović, D. (2006) Alternativni činioci bezbednosti - hrestomatija. Beograd: Fakultet bezbednosti
Dimitrijević, V., i dr. (2007) Osnovi međunarodnog javnog prava. Beograd
Đorđević, O. (1986) Leksikon bezbednosti. Beograd
Đurić, B. (2002) Plava strana ljudskih prava - priručnik za pripadnike policije. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Đurković, M.Z. (2001) Poredak, moral i ljudska prava. Beograd: IES
Gaćinović, R. (2009) Uloga pravne države u izgradnji nacionalne bezbednosti. Pravni život, Beograd, broj 14, tom VI, tematski broj Pravo i vreme
Grčić, M. (2000) Polptička geografija. Beograd: Geografski fakultet
Hasanbegović, J. (2009) Kultura i/ili ideologija ljudskih prava - retorika i realnost. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 57, br. 4, str. 81-92
Ivančević, N. (1993) Sistem bezbednosti Jugoslavije - uvod u teoriju integralne bezbednosti. Beograd
Jovanović, S. (1922) O državi. Beograd
Korać, V. (1990) Istorija društvenih teorija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kovačević, S. (1996) Osnovi bezbednosti i odbrane. Beograd: VŠUP
Kovačević, S. (1980) Osnovi sistema. Beograd: DSZ
Kuzmanović, R., Dmičić, M. (2002) Ustavno pravo. Banja Luka
Levinson, D. (2002) Encyclopedia of crime and punishment. Thousand Ouks - London - New Delhi, vol. 2
Lukić, R., Košutić, B. (1979) Uvod u pravo. Beograd
Lukić, R., Živković, M. (1995) Uvod u pravo. Beograd
Lukić, R.D. (1979) Politička teorija države. Beograd: Savremena administracija
Makijaveli, N. (2005) Vladalac. Beograd
Masleša, R. (2001) Teorije i sistemi sigurnosti. Sarajevo: Magistrat
Miletić, S. (1997) Policijsko pravo. Beograd: Policijska akademija, I knjiga
Milosavljević, B. (2005) Ljudska prava i policija, standardi ljudskih prava za policiju. Beograd, Priručnik
Milosavljević, B., Popović, D. (2009) Ustavno pravo. Beograd
Milosavljević, B.J. (2011) Uvod u teoriju ustavnog prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Muržon, Ž. (1998) Ljudska prava. Beograd: Plato
Ostojić, M. (2008) Naučni problem teorijske definicije bezbednosti kao osnove za definisanje privatne bezbednosti. u: Privatna bezbednost - stanje i perspektive, Novi Sad
Pavlović, G., Grbić-Pavlović, N. (2011) Ustavne i međunarodnopravne garancije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini kao osnov prevazilaženja nezaposlenosti. u: Nezaposlenost, Banja Luka
Pavlović, G. (2010) Mehanizmi za zaštitu ljudskih prava u policijskim agencijama. u: Bezbjednost Policija Građani, Banja Luka, broj 3-4
Pavlović, G. (2011) Pravo private bezbjednosti - uporedna studija. Banja Luka
Perović, S.K. (1996) Prirodno pravo i sud. Beograd: Pravni fakultet
Popović, D.M. (2004) Osnovi ustavnog prava. Beograd: Dosije
Radonjić, R. (2004) Demokratija. Podgorica: Centar za građansko obrazovanje
Rakić, M. (2006) Bezbednosna preventiva. Beograd: Institut za političke studije
Rothschild, E. (1995) What is security?. Deadalus, 124, (3), 53-107
Savić, S. (2005) Osnove prava. Banja Luka: Komesgrafika
Stanarević, S., Ejdus, F., ur. (2009) Pojmovnik bezbednosne kulture. Beograd: Centar za civilno-vojne odnose
Stojanović, D.D. (1989) Osnovna prava čoveka - ljudska prava i slobode u ustavima evropskih država. Niš: Pravni fakultet - Institut za pravna i društvena istraživanja
Taranovski, F.V. (2003) Enciklopedija prava. Beograd: Pravni fakultet
Veber, M. (1976) Privreda i društvo. Beograd, itd: Prosveta, knjiga II
Visković, N. (2006) Teorija države i prava. Zagreb
Vranjanac, D., Dajović, G. (2009) Osnovi prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Vranjanac, D. (2010) Teorija prava - odabrani tekstovi. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Vučinić, N.B. (2001) Osnovi ljudskih prava i sloboda. Podgorica, itd: CID
Živković, M., Simović, D. (2008) Ustavno pravo. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka