Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2019, br. 1, str. 91-102
Izazovi recepcije prava Evropske unije - primer korporativnog prava u Srbiji
Univerzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad, Srbija

e-adresamarija.mijatovic@flv.edu.rs
Sažetak
Autor u radu ispituje posledice procesa recepcije prava na primeru korporativnog prava u Srbiji. Naime, slučajevi recepcije nisu retko beležena pojava u domaćim zakonodavnim aktivnostima. Razlozi za to su višestruki, te sve više opravdavani ukoliko se u vidu ima potreba za ekspeditivnim usklađivanjem pozitivnog prava sa legislativom Evropske unije. Ipak, ovaj proces preuzimanja "gotovih" pravnih obrazaca i instituta ne predstavlja idealno rešenje. Štaviše, u slučaju korporativnog prava očigledan je disbalans između recipiranih pravila sadržanih u propisima i realnosti njihovog (ne) sprovođenja u praksi. Ovakvi rezultati recepcije prava postavljaju pred domaću pravnu nauku i legislativu pitanje kako prevazići ambivalentnost njenih efekata. U svetlu velikih promena koje donose izmene Zakona o privrednim društvima iz 2018. godine, poput uvođenja pravnih formi Evropskog akcionarskog društva i Evropske ekonomske interesne grupacije, ostaje da se vidi kako će se u budućnosti odgovoriti na izazove integracije novih pravnih instituta u domaći pravni sistem.
Reference
*** (2011-2018) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 -dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018
*** (2018) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 95
*** (2012) Kodeks korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 99
Dudaš, A. (2012) Od načela evropskog ugovornog prava do nacrta okvirnih pravila. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 1, str. 319-336
Đurđev, D. (2013) Soft law u Evropskom komunitarnom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 1, str. 101-116
Estrella, F.J. (2009) Future directions of legal harmonisation and Law reform:Stormy seas or prosperous voyage?. Uniform Law Review, 14(1-2), pp. 5-34
Hartkamp, A. (2003) Modernisation and harmonisation of contract Law: Objectives, methods and scope, Acts of the Congress to Celebrate the 75th Anniversary of the Founding of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). Uniform Law Review, 8(1-2), pp. 81-89
Kirchner, C. (1998) A European Civil Code: Potential, conceptual and methodological implications. Davis Law Review, 31, 671-692
Kotz, H. (1986) Rechtsvereinheitlichung - Nutzen, Kosten, Methoden, Ziele. Rabels Zeitschrift für ausländischesund internationales Privatrecht, 50, pp. 1-18
Luts, M. (1997) Jurisprudential reception as a field of study. Juridica International, 1, 2-6
Malenica, A.D. (2004) Rimska pravna tradicija u srpskom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 38, br. 2, str. 117-139
Mijatović, M. (2018) Agencije za formulisanje - metodi rada i saradnja savremenih subjekata harmonizacije Međunarodnog trgovinskog prava. Strani pravni život, br. 2, str. 169-183
Ministarstvo Za Evropske Integracije (2018) Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije, treća revizija. http://www.mei.gov.rs/upload/documents/nacionalna_dokumenta/npaa/npaa_2018_2021.pdf (20. 2. 2019)
Petrić, S. (2008) Uvod u Načela evropskog ugovornog prava. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 29(1), 1-36
Radović, V. (2015) Razvoj kulture odstupanja od 'primeni ili objasni' pravila korporativnog upravljanja. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 63, br. 2, str. 23-44
Senden, L. (2004) Soft Law in European Community Law. Oxford: Hart Publishing
Spasić, I. (2009) UNIDROIT - doprinos unifikaciji nekih od najvažnijih pitanja međunarodnog trgovinskog prava. Strani pravni život, br. 2, str. 27-54
Stanivuković, M. (2001) Instrumenti harmonizacije i unifikacije prava i njihov odnos prema kolizionim normama, s posebnim osvrtom na Načela evropskog ugovornog prava. u: Vukadinović R. [ur.] Načela evropskog ugovornog prava i jugoslovensko pravo -prilog harmonizaciji domaćeg zakonodavstva, Kragujevac: Centar za pravo Evropske unije, Institut za pravne i društvene nauke, 57-93
Stanivuković, M., Đundić, P. (2006) Recepcija međunarodnog prava u unutrašnje pravo na primeru Zakona o stečajnom postupku. u: Pravo i jezik, Naučni skup, Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Institut za pravne i društvene nauke, 253-272, http://www.pf.uns.ac.rs/images/maja/33.pdf (14. 11. 2018)
Stanivuković, M., Živković, M. (2012) Međunarodno privatno pravo - opšti deo. Beograd: Službeni glasnik, 3. izd
Stojanović, D. (2001) Pojam 'harmoniziranja', 'harmonizacije' i 'harmonije' domaćeg prava sa pravom Evropske unije. u: Vukadinović R. [ur.] Načela evropskog ugovornog prava i jugoslovensko pravo -prilog harmonizaciji domaćeg zakonodavstva, Kragujevac: Centar za pravo Evropske unije, Institut za pravne i društvene nauke, 95-104
Takahashi, E. (2015) Reception and convergence of Japanese and German Corporate Law. University of St. Thomas Law Journal, 12(1), pp. 228-248
Vasiljević, M. (2016) Pravo i privredno poslovanje. Pravo i privreda, vol. 54, br. 4-6, str. 11-40
Vukadinović, R. (2012) Međunarodno poslovno pravo - opšti deo. Kragujevac: Udruženje za evropsko pravo, Centar za pravo Evropske unije
Vukadinović, R., ur. (2001) Načela evropskog ugovornog prava i jugoslovensko pravo - prilog harmonizaciji domaćeg zakonodavstva. Kragujevac: Centar za pravo Evropske unije, Institut za pravne i društvene nauke
Watson, A. (1996) Aspects of reception of Law. American Journal of Comparative Law, 44(2), pp. 335-351
Wiegand, W. (1991) The reception of American Law in Europe. American Journal of Comparative Law, 39(2), pp. 229-248
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/spz63-21316
objavljen u SCIndeksu: 09.07.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka