Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 30, br. 7-9, str. 33-47
Opšti osvrt na franšizing i ugovor o franšizingu kao sui generis poslove privrednog prava
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija
bVisoka škola strukovnih studija za računovodstvo i berzansko poslovanje, Beograd

e-adresajovanovicvld@gmail.com, a.petrov@live.com, biserkasipka@gmail.com
Ključne reči: Franšizing; franšiza; ugovor o franšizingu; franšizno poslovanje
Sažetak
Franšizing predstavlja široko rasprostranjen i opšteprihvaćen metod poslovanja u svetu. Oblik poslovanja koji nudi franšiza je najbliže garanciji za uspeh na današnjem tržištu, i sa sigurnošću se može reći da franšizing polako postaje glavni izvor poslova i motor privrednog rasta svake tržišno orijentisane ekonomije. Ovaj rad ima za cilj da ukaže na značaj franšizinga kao modela otpočinjanja određenog biznisa posmatranog kroz njegovu pravnu formu - ugovora o franšizingu. Ugovorima o franšizingu regulišu se međusobni odnosi davaoca i korisnika franšize. Ugovor o franšizingu spada u neimenovane ugovore sui generis, odnosno ugovore koje zakon nije posebno regulisao. S tim u vezi, u pitanju je veoma složen i kompleksan ugovor, gde je davalac franšizinga po pravilu nadmoćna strana koja praktično reguliše ugovor i same uslove zaključenja.
Reference
*** (2007) Šta je to franšizing ?. Beograd: Privredna komora Srbije
*** (2012) International Franchise Association. Preuzeto sa: http://www.franchise.org/uploadedFiles/franchiseIndustry/Resources/Education_Foundation/introtofranchising-final.pdf
*** (2012) The European Franchise Federation (EFF). Preuzeto sa: http://www.eff-franchise.com/spip.php?rubrique6
*** (2012) Biznis Plan (2012, Oktobar 1). Preuzeto sa: http://www.biznisplan.net/fransizing-u-srbiji-danas.html
Alpeza, M. (2007) Franšiza od A do Š. Eukonomist, (11), str. 82
Carić, S., Vilus, J., Djurdjev, D., Divljak, D. (2007) Međunarodno poslovno pravo. Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija, Pravni fakultet
Čolak, M.M. (1999) Franšizing. Jugoslovensko bankarstvo, 11-12
Erceg, A. (2007) Pravna osnova franšize. Poslovni savjetnik, 11
Glušica, Z. (1991) Franšizing. Novi Sad: Vaki
Herman, M.L. The Franchisees Lawyer. (2012, septembar 18) Preuzeto sa: http://www.franchise-law.com/PracticeAreas/Brief-History-of-Franchising.asp
Kandić, V. (1995) Franšizing. Beograd: Ekonomska politika
Kapor, V., Carić, S.V. (2000) Ugovori robnog prometa. Novi Sad: Centar za privredni consulting
Kerković-Milenković, T. (2010) Esencijalni elementi i struktura ugovora o master franšizingu - kako sačiniti dobar nacrt ugovora?. Marketing, vol. 41, br. 1, str. 17-28
Kržić, D. (1998) Pojam i vrste ugovora o franšizingu. Pravo - teorija i praksa, vol. 15, br. 12, str. 49-56
Parivodić, M.S. (2003) Pravo međunarodnog franšizinga. Beograd: Službeni glasnik
Popovski, B. (2008) Franšizing u SAD. Profit magazin, 4
Raičević, V., Majhenšek, K. (2009) Poslovni sistem franšizinga kao faktor privrednog razvoja. Pravo - teorija i praksa, vol. 26, br. 1-2, str. 62-72
Ristić, J. (2010) Franšizing kao model osvajanja međunarodnog tržišta. Banja Luka: Fakultet pravnih nauka
Spasić, I. (2009) UNIDROIT - doprinos unifikaciji nekih od najvažnijih pitanja međunarodnog trgovinskog prava. Strani pravni život, br. 2, str. 27-54
Šipovac, R., Bojić, B. (2010) Međunarodni pravni promet i upotreba ugovora o franšizingu i faktoringu. Pravo - teorija i praksa, vol. 27, br. 9-10, str. 120-128
Thomas, D., Seid, M. (2000) Franchising for dummies. IDG Books
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 13.11.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka