Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 71, br. 3, str. 301-306
Variola i globalizacija ili prvi ostvareni planetarni cilj
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za sociologiju
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Medicinski fakultet
cMegatrend Univerzitet, Fakultet za državnu upravu i administraciju, Beograd

e-adresauros-s@eunet.rs
Projekat:
Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Sažetak
Članak ne sadrži sažetak.
Reference
Arsić, B. (1978) Variola (Variola). u: Arsić B., Birtašević B., Djordjević D., Janković D., Morelj M., Nikolić B., Pavlović M. [ur.] Military epidemiology (Vojna epidemiologija), Beograd: Institut za vojnomedicinsku dokumentaciju
Baljošević, S. (2012) Smallpox - Variola Maior, Forty Years After The Epidemic (Velike boginje - Variola Maior, 40 godina posle epidemije). u: Jovanović B., Šuvaković U. [ur.] Kosovo and Metohija 1912-2012 (Kosovo i Metohija 1912-2012), Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, : 103-11
Celina, D. (1972) Smallpox Epidemic In The Families (Settlements Danjane and Ratkovac, 1972) (Epidemija velikih boginja u porodicama naselja Danjane i Ratkovac 1972. godine). u: Stojković Lj., Birtašević B., Litvinjenko S., Perišić Ž., Šuvaković V. [ur.] Izabrani materijali sa jugoslovenskog simpozijuma o varioli, 1972
Fener, F., Henderson, D.A., Arita, I., Ježek, Z., Ladnyi, I.D. (1988) Smallpox and its Eradication. Geneva: WHO
Giddens, A. (2009) Europe in the Global Age (Evropa u globalnom dobu). Belgrade: Clio
Haton, W., Giddens, A. (2003) editors. On the Edge: Living with Global Capitalism (Na ivici: živeti sa globalnim kapitalizmom). Belgrade: Plato
Hays, J.N. (2005) Epidemics and Pandemics: Their Impact on Human History. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, INC
Knežević, S. (1989) Smallpox (variola vera). Resultant Relationship of Folk`s Custom Life and its Health Culture (Velike boginje (variola vera). Rezultanta odnosa narodnog običajnog života i njegove zdravstvene kulture). Acta historica medicinae, pharmacie, veterinae, 29(2): 55
Kosanović-Ćetković, D. (1974) Acute Infectious Diseases (Akutne infektivne bolesti). Belgrade: ICS
Kuljić-Kapulica, N. (2004) Smallpox - past or not past?. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 132, br. 7-8, str. 272-276
Litvinjenko, S., Arsić, B., Borjanović, S. (1972) Epidemiologic Aspects of Smallpox Epidemic in Yugoslavia In 1972 (Epidemiološki aspekti variole u Jugoslaviji 1972. godine). u: Stojković Lj., Birtašević B., Litvinjenko S., Perišić Ž., Šuvaković V. [ur.] Izabrani materijali sa jugoslovenskog simpozijuma o varioli, 1972
Lukić, R. (1957) Introduction to Sociology (Uvod u sociologiju). Belgrade: Savez udruzenja pravnika Jugoslavije
Mandelbaum, M. (2004) Ideas that Conquered the World (Ideje koje su promenile svet). Belgrade: Filip Višnjić
Marković, DŽ. (2009) Globalism and Crises of Global Economy (Enclosures for Studying Contemporary Globalizing Society) (Globalistika i kriza globalne ekonomije (Prilozi za proučavanje savremenog globalizirajućeg društva)). Belgrade: Grafiprof
Mauss, M. (1982) Sociology and Anthropology I (Sociologija i antropologija I). Belgrade: Prosveta
Mijušković, P., Mićović, D. (1972) Clinical Presentation of Smallpox Epidemic in Čačak (Klinički prikaz epidemije velikih boginja u Čačku). u: Stojković Lj., Birtašević B., Litvinjenko S., Perišić Ž., Šuvaković V. [ur.] Izabrani materijali sa jugoslovenskog simpozijuma o varioli, Yugoslavia, 1972
Milić, V. (1996) Sociological Method (Sociološki metod). Belgrade: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pečujlić, M. (2002) Globalization: Two Images of the World (Globalizacija: dva lika sveta). Belgrade: Gutenbergova galaksija
Robertson, R. (1992) Globalization: Social Theory and Global Culture. London: Sage
Scholte, J.A. (2009) Globalization: Critical Introduction (Globalizacija: kritički uvod). Podgorica: CID
Stojković, Lj. (1972) Preface (Predgovor). u: Stojković Lj., Birtašević B., Litvinjenko S., Perišić Ž., Šuvaković V. [ur.] Izabrani materijali sa jugoslovenskog simpozijuma o varioli, : 15-16
Šuvaković (2004) Political parties and Global Social Goals (Političke partije i globalni društveni ciljevi). Belgrade: Treći milenijum
Šuvaković, V., Kecmanović, M., Pavlović, J., Mijušković, P., Janković, T. (1972) Clinical Picture and Experiences in Treatment of Smallpox in Yugoslavia In 1972 (Klinička slika i iskustva u lečenju variole u Jugoslaviji 1972). u: Stojković Lj., Birtašević B., Litvinjenko S., Perišić Ž., Šuvaković V. [ur.] Izabrani materijali sa jugoslovenskog simpozijuma o varioli, 1972
Todorović, K. (1952) Acute Infectious Diseases (Akutne infektivne bolesti). Belgrade-Zagreb: Savet za zaštitu narodnog zdravlja i socijalnu politiku Vlade FNRJ, Medicinska knjiga
Zivojinović, P. (1967) Ships as Carriers of Infectious Diseases in the 18th Century (1750-1800) (Brodovi kao prenosnici zaraznih bolesti u XVIII veku (1750-1800)). Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 95(1): 99-105
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.2298/VSP1403301S
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman