Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 15  
Back povratak na rezultate
Načela krivičnog postupka i pojednostavljene procesne forme sa posebnim osvrtom na odnos sporazuma o priznanju krivice i načela istine i pravičnosti
Univerzitet Mediteran, Podgorica, Crna Gora

e-adresadzenana.nuhodzic@unimediteran.net
Ključne reči: krivični postupak; procesna načela; pravosudje; načelo istine i pravičnosti
Sažetak
Savremene države neprekidno pokušavaju da pronađu odgovarajuće instrumente za efikasniju borbu protiv kriminalieta, budući da je redovni krivični postupak postao previše skup i spor za postizanje tog cilja. Uočljiva je tendencija uvođenja novih procesnih formi kojima se izostavljaju određene faze, odnosno stadijumi redovnog krivičnog postupka, a sve u cilju što efikasnije borbe sa kriminalom. Izostavljanje određenih faza, odnosno stadijuma krivičnog postupka razlog je modifikacije i prilagođavanja osnovnih procesnih načela, procesnih radnji i funkcija. Koja načela će pretrpjeti izmjene i izvjesna ograničenja uvođenjem pojednostavljenih formi nije moguće unaprijed reći. Ipak, jasno je da da će se najprije suziti polje onih načela na kojima je dominantno izgrađen dio postupka, odnosno faza koja je izostavljena uprošćenom procesnom formom.
Reference
Bajović, V. (2009) Sporazum o priznanju krivice - uporedno-pravni prikaz. Beograd: Pravni fakultet
Bayer, V. (1987) Jugoslovensko krivično procesno pravo. Zagreb
Bejatović, S. (2014) Krivično procesno pravo. Beograd
Brkić, S. (2004) Racionalizacija krivičnog postupka i uprošćene procesne forme. Novi Sad
Brkić, S. (2003) Dogovoreno priznanje (plea bargaining) u angloameričkom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 37, br. 1-2, str. 177-192
Brkić, S. (2009) Pojednostavljene forme krivičnog postupanja i postupak njihovog ozakonjenja u Republici Srbiji. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 47, br. 1, str. 77-121
Cigler, S. (1993) Opšta pravna načela: objektivno pravo pozitivno pravo. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 95, str. 341-355
Đurđić, V. (2013) Osnovna načela krivičnog procesnog prava i pojednostavljene forme postupanja u krivičnim stvarima. u: Jovanović I.; Stanisavljević M. [ur.] Pojednostavljene forme postupanja u krivičnim stvarima regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva i iskustva u primeni, Beograd, 55-66
Grubač, M.V. (1995) Načela krivičnog postupka i njihova transformacija. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 33, br. 1-2, str. 71-105
Jenia, T.I. (2006) Judical Participation in Plea Negotiations: A Comparative View. American Journal of Comparative Law, 54(1): 199-267
Krapac, D. (2003) Kazneno procesno pravo. Zagreb
Matovski, N. (2003) Kazneno procesno pravo. Skoplje
Radulović, D. (2009) Krivično procesno pravo. Podgorica
Radulović, D. (2015) Krivično procesno pravo. Podgorica
Sijerčić, Č.H. (2012) Načelo materijalne istine u krivičnom postupku. u: Petrović A.; Jovanović I. [ur.] Savremene tendencije krivičnog procesnog prava u Srbiji i regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva, Beograd, 162-192
Škulić, M. (2013) Odnos načela istine i pojednostavljenih formi krivičnog postupka. u: Jovanović I.; Stanisavljević M. [ur.] Pojednostavljene forme postupanja u krivičnim stvarima, Beograd, 67-86
Toma, Ž. (1951) Sistem sintetičke pravne filozofije. Beograd
Vasiljević, T. (1969) Transformacija principa krivičnog procesnog prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 3-4, str. 297-306
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/univmis1918120N
objavljen u SCIndeksu: 10.06.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka