Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 7 od 15  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 51, br. 2, str. 433-448
Suočenje okrivljenog u krivičnom postupku - prikaz slučajeva iz prakse pojedinih sudova
Osnovno javno tužilaštvo u Kikindi

e-adresazeljko.mirkov@yahoo.com
Ključne reči: okrivljeni; suočenje; ocena iskaza; praktični aspekti
Sažetak
Suočenje je složen institut krivičnoprocesnog prava kojeg čine normativni, kriminalistički i psihološki aspekti. Radi njegovog potpunog sagledavanja, smatramo da je nužno ukazati na njegove praktične aspekte o kojima se do sada nije pisalo. U radu je prikazan izbor slučajeva sa kojima se autor susretao tokom svog rada u pravosuđu. Cilj rada je da na osnovu zapisnika sa glavnog pretresa i obrazloženja sudskih presuda pokaže na koji način je sud sprovodio suočenja, kakve su bile izjave suočenih lica, kao i na koji način je sud cenio cenio ove iskaze pojedinačno i u međusobnoj vezi, ali i u svetlu drugih dokaza. Posebno je prikazano na koji način je sud opisivao reakcije suočenih i kakve zaključke je iz toga izvodio.
Reference
*** (2005-2016) Sl. glasnik RS, br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 i 94/16, U daljem tekstu: KZ
Bejatović, S. (2014) Krivično procesno pravo. Beograd, str. 303
Brkić, S. (2005) Mere zaštite svedoka putem sprečavanja fizičkog susreta okrivljenog i svedoka. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 39, br. 3, str. 59-78
Brkić, S. (2014) Krivično procesno pravo I. Novi Sad, str. 321-322
Dimitrijević, D. (1972) Krivično procesno pravo. Beograd, str. 209-201
Đurđić, V. (2006) Krivični postupak Srbije. Niš, str. 86
Fenyvesi, C. (2010) The confrontation from criminal-psychological aspect. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 1, str. 219-234
Grubač, M. (2004) Krivično procesno pravo. Beograd, str. 266-267
Škulić, M. (2014) Krivično procesno pravo. Beograd, str. 200
Vasiljević, T. (1971) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd: Savremena administracija
Vodinelić, V. (1996) Kriminalistika. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns51-14959
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka