Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2017, br. 1, str. 499-516
Uticaj politike na funkcionalnost policijskih agencija u Bosni i Hercegovini
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet bezbjednosnih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresagojko.setka@fbn.unibl.org
Sažetak
Policijski sistem u Bosni i Hercegovini predstavlja složen nekoordiniran policijski sistem koji se u svom radu suočava sa velikim brojem problema. Policijski sistem je izgrađen od većeg broja policijskih agencija čije nadležnosti nisu jasno podjeljene, štaviše prepliću se, a dio sistema je uspostavljen suprotno odredbama Ustava BiH. Kao složen nekoordiniran policijski sistem podložan je mnogobrojnim faktorima koji negativno utiču na njegovu funkcionalnost, a politiku možemo označiti jednim od ključnih. Cilj rada je da identifikuje uticaj politike na funkcionalnosti policijskih agencija i utvrdi oblike političkog djelovanja. Rad je baziran na istraživanjima i analizama koje su sprovedene u proteklom periodu, a pojedini rezultati istraživanja biće prezentovani u ovom radu. Opšta hipoteza ovog rada glasi: politika trenutno u velikoj mjeri utiče na rad policijskih agencija u BiH, što za posledicu ima njihovu nedovoljnu funkcionalnost. Od naučnih metoda u radu su korišteni: metod analize, metod sinteze, metod dedukcije i statistički metod.
Reference
Goldstein, H. (1990) Policing a free society. University of Wisconsin-Madison, Law School
Jovičić, D. (2009) Kadrovanje i kadrovska politika. u: Zbornik radova Univerziteta Sinergija Bijeljina, Bijeljina: Univerzitet Sinergija, 162-169
Jovičić, D., Šetka, G. (2015) Organizacija i nadležnost policije. Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu
Kovačević, A., Višća, H. (2015) Procjena integriteta policije u BiH. Sarajevo: Centar za sigurnosne studije
Mandić, S. (2016) Stavovi građana o policiji. Beograd: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Milosavljević, B. (1997) Nauka o policiji. Beograd: Policijska akademija
Pušeljić, M., Magušić, F., Nađ, I. (2008) Organizacija i funkcioniranje policije. Zagreb: MUP Republike Hrvatske
Šetka, G. (2016) Uticaj načina vođenja kadrovske politike u policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini na stanje bezbjednosti. u: Evropske integracije: Pravda, sloboda i bezbjednost, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, tom 3, 167-181
Šetka, G. (2016) Uticaj organizacije policijskih struktura u Bosni i Hercegovini na stanje bezbjednosti. Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu
Šetka, G. (2016) Policijski sistem u Bosni i Hercegovini između svoje funkcionalnosti i nefunkcionalnosti. u: Dani Arčibalda Rajsa, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, tom 2, 192-199
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/GFB1701499Q
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka