Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2018, br. 22, str. 5-17
Ciljevi održivog turističkog razvoja i upravljanja u Nacionalnom parku 'Fruška Gora'
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja
Ključne reči: turizam; zaštita prostora; održiv turistički razvoj
Sažetak
U ovom radu prikazani su rezultati istraživanja kroz analizu značajnog broja aktivnosti, usmerenih ka sprečavanjima lošeg uticaja turizma na prostoru Nacionalnog parka 'Fruška gora', u kojem se realizuje turizam. Razmatranje postojeće situacije i modela zaštite, može dati pozitivne rezultate kroz doprinose budućih planskih strategija zaštite ovog prostora i unapređenja turističkog razvoja. Cilj zaštite prostora je da se uz pravilan monitoring konstituišu nove ili implementiraju postojeće mere zaštite, iz razloga postizanja pozitivnih ekoloških i društvenih rezultata dugoročnog karaktera.
Reference
*** (1993) Zakon o nacionalnim parkovima. Sl. glasnik RS, br. 39
*** (2015) Zakon o nacionalnim parkovima. Sl. glasnik RS, br. 84
Amidžić, Lj., Krasulja, S., Belij, S. (2007) Zaštićena prirodna dobra Srbije. Beograd: Ministarstvo zaštite životne sredine
Autonomna pokrajina Vojvodina-Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine (2004) Prostorni plan područja posebne namene Fruške Gore do 2022. godine. Novi Sad, Republika Srbija
Belsoy, J., Korir, J. (2012) Environmental Impacts of Tourism in Protected Areas. Journal of Environment and Earth Science, 2, No. 10, 64-73
de Lima, B.I., Green, R.J., ur. (2017) Wildlife tourism, environmental learning and ethical encounters ecological and conservation aspects. Australia: Springer International Publishing
Delić, J., Dobretić, V., Milenić, B., Perić, R., Stojšić, V., Pil, N., Stanišić, J., Plemić, Z., Predojević, J., Bošnjak, T., Mihajlović, N., Fojkar, O., Došenović, B., Marinković, L., Krnčević, G., Borčić, S., Novaković, S., Rilak, S., Dragaš, K., Pivaš, B. (2015) Izveštaj o stanju prirode u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2010-2014. Novi Sad: Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodine, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode
Dudley, N. (2008) Guidelines for applying protected area management categories. IUCN
Fennell, D.A. (2015) Ecotourism. London-New York: Routledge, 4th edition
Forcan, D., Ivić, M., Đuranović, D., Vuković, V. (2016) Sustainable development of rural areas: Case studies Vojvodina - Serbia. Škola biznisa, br. 2, str. 1-13
Frost, W., Hall, C.M. (2009) Tourism and National Parks, International Perspectives on Development, Histories and Change. London-New York: Routledge, Taylor & Francis Group
Holden, A. (2016) Environment and Tourism. London-New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 3th edition
IUCN WCPA (2018) Parks: The International Journal of Protected Areas and Conervation, Gland, Switzerland, Volume 24.1
JP 'Nacionalni park Fruška gora' (2011) Plan upravljanja 2011-2020. Sremska Kamenica
Lazić, L., Pavić, D., Stojanović, V., Tomić, P., Romelić, J., Pivac, T., Košić, K., Besermenji, S., Kicošev, S., Đarmati, Z., Puzović, S., Đureković-Tešić, O., Stojanović, T., Marić, B., Vig, L., Panjković, B., Habijan, - M.V., Sabadoš, K., Delić, J., Kovačević, B. (2008) Zaštićena prirodna dobra i ekoturizam Vojvodine. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet - Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Nacionalni park 'Fruška Gora' (2015) Predlog za uspostavljanje zaštite prirodnih vrednosti, u postupku izrade zakona o nacionalnim parkovima. Novi Sad, Republika Srbija: Autonomna Pokrajina Vojvodina-Pokrajinski zavod za zaštitu prirode
Nikolić, S. (2006) Turizam u zaštićenim prirodnim dobrima Srbije. Beograd: Zavod za zaštitu prirode Srbije
Puzović, S., Panjković, B., Tucakov, M., Stojnić, N., Sabadoš, K., Stojanović, T., Vig, L., Marić, B., Tešić, O., Kiš, A., Galamboš, L., Pil, N., Kicošev, V., Stojšić, V., Timotić, D., Perić, R., Bošnjak, T., Delić, J., Dobretić, V., Stanišić, J. (2015) Upravljanje prirodnom baštinom u Vojvodini. Novi Sad: Autonomna Pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode
Slavković, V. (2015) Zakonska regulativa u oblasti zaštite životne sredine kao faktor očuvanja turističke resursne osnove. Turističko poslovanje, br. 15, str. 94-102
Stojanović, V. (2011) Turizam i održivi razvoj. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Štetić, S., Šimičević, D. (2015) Turistička geografija. Beograd: Visoka turistička škola strukovnih studija
Štetić, S., Trišić, I. (2018) Uticaj turizma na vodne resurse. u: Conference Environment to Europe, Proceedings EnE18: Nature protection - Nature - Responsive Development, Belgrade, 100-105
Štetić, S. (2004) Turistička geografija Srbije. Beograd: Autor
Štetić, Š., Cvijanović, D., Šimičević, D. (2014) Posebni oblici turizma Dunavskog regiona Srbije. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Tomić, P., Romelić, J., Kicošev, S., Plavša, J., Marković, S., Stojanović, V. (2000) Turizam i zaštita. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu: Prirodno-matematički fakultet
Travis, A.S. (2011) Planning for Tourism, Leisure and Sustainability International Case Studies. Cambridge: CAB International
Trišić, I. (2012) Uticaj turizma na priobalna i planinska područja. Hotel-link, vol. 13, 66-80
Trišić, I., Kostić, M. (2018) Značaj zaštićenih prirodnih područja za razvoj turističke destinacije. u: Hotelplan 2018, 7th International Congress, Belgrade, Book of Proceedings, 414-424
Višnjić, T., Spasojević, B., Vujičić, M. (2015) The potential for geotourism development on the Srem Loess Plateau based on a preliminary Geosite Assessment Model (GAM). Geoheritage
Vujko, A., Gajić, T., Kovačević, B. (2012) Turizam u zaštićenim prirodnim prostorima - ekoturizam Fruške Gore. Škola biznisa, br. 4, str. 8-16
Vujko, A., Plavša, J. (2011) Networking of Fruška Gora lakes tourist offer through system of cycle paths: Case study sot, Bruje and Moharač Serbia. Turizam, vol. 15, br. 1, str. 1-10
Vujović, S., Cvijanović, D., Štetić, S. (2012) Destinacijski koncept razvoja turizma, monografija. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/TurPos1822005T
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.
Creative Commons License 4.0