Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2018, br. 158, str. 186-200
Medijavelističko nasleđe Japana i Vizanta u srpskoj književnosti digitalnog modernizma
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Katedra za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima
Ključne reči: medijavelističko nasleđe; Vizantija; Japan; srpska književnost; kraj 20. i početak 21. veka; digitalni modernizam
Sažetak
Osnovna hipoteza ovog istraživanja pripada polju interdisciplinarnog izučavanja srpske književnosti, naročito promena u književnim paradigmama nastalim na granici interakcija slovenskih i neslovenskih literatura, koje se značajno dinamizuju u objedinjujućim perspektivama novih medija. Stoga se glavna pretpostavka ove analize tiče odnosa elemenata srednjovekovnog vizantijskog i japanskog književnog i kulturnog nasleđa u kontekstu razvoja osnova srpske književnosti sa izvesnim elementima poetike digitalnog modernizma.
Reference
Andrić, I. (2008) Sabrane pripovetke. Beograd: Zavod za udžbenike
Anđelković, M. (2003) Osmeh vizantije: internet roman, otvorena knjiga. Beograd: Apostrof
Arset, E.J. (2015) Nelinearnost i teorija književnosti. Letopis Matice srpske, god. 191, 2015, str. 253-291. sePteMbar; 3; 496
Barthes, R. (1982) Empire of signs. New York: Hill and Wang, translated by Richard Howard
Berleant, A. (2005) Aesthetics and environment: Variations on a theme. Aldershot, England: Ashgate Pub
Bubanja, N. (2013) Supermen, u zemlji za starce. u: Bošković D. [ur.] Vizantija u (srpskoj) književnosti i kulturi od srednjeg do dvadeset i prvog veka, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, str. 315-321
Đurić, M. (2012) Gnomon i uncanny - Džojs i Andrić. u: 41. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Ivo Andrić u srpskoj i evropskoj književnosti, Beograd: MSC, 41/2, str. 393-404
Đurić, M. (2013) Čudnovata ćuprija. u: Tošović B. [ur.] Andrićeva ćuprija, Andrićs Brücke, Institut für Slawistik der Karl-Franzens Univertität Graz, str. 283-293
Fenoloza, E. (2014) Kineski karakteri kao nosioci poezije. Beograd: Kokoro
Fidler, R. (2004) Mediamorphosis: Razumevanje novih medija. Beograd: Clio, prevela sa engleskog Aleksandra Popović
Freud, S. (1999) Gesammelte Werke, XII. Frankfurt am Main: Fischer
Gordić-Petković, V. (2004) Virtuelna književnost. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Jamasaki, K. (2004) Japanska avangardna poezija u poređenju sa srpskom poezijom. Beograd: Filip Višnjić
Jejts, V.B. (2011) VIzIja. Beograd: Službeni glasnik, preveo MIlan MIlEtić
Jerkov, A. (2014) Pavićev integralni smisao. u: Pavić M., Jerkov A. [ur.] Poslednja priča, Beograd: Vulkan, str. 201-214
Kodama, S. (1987) Ezra Pound and Japan: Letters and Essays. Connecticut: Black Swan Books
Makluan, M. (1971) Poznavanje opštila - čovekovih produžetaka. Beograd: Prosveta, preveo sa engleskog Slobodan Đorđević
Marinković, S. (2000) Istorija srpske muzike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavnka sredstva
Milojević, M. (1912) Umetnički pregled. Vaskrsenje. Biblijska poema u dva dela za sola, mešoviti hor i veliki orkestar. Reči od Dragutina J. Ilića, muzika od Stevana K. Hristića. U narod nom pozorištu 2. maja 1912. godine. Srpski knjIževni glasnik, 1. VI 1912, knj. XXVIII, br. 11, str. 865-868
Paund, E. (2009) Na stanici metroa. Gradina, preveo i priredio Živanović N., god. 45, br. 29/30, str. 150
Pavić, M. (2005) Roman kao država i drugi ogledi. Beograd: Plato
Pavić, M. (1990) Hazari ili obnova vizantijskog romana: razgovori sa Miloradom Pavićem, razgovore vodila Ana Šomlo. Beograd: BIGZ, Srpska književna zadruga, Narodna knjiga
Pavić, M. (2014) Poslednja priča, priredio Aleksandar Jerkov. Beograd: Vulkan
Pavić, M. (2014) Srpske priče, priredio Aleksandar Jerkov. Beograd: Vulkan
Pavić, M. (2008) Sve priče. Beograd: Zavod za udžbenike
Petković, R. (2007) Vizantijski Internet. Beograd: Stubovi kulture
Petković, R. (2017) Savršeno sećanje na smrt. Beograd: Laguna
Petrov, A. (2008) Kanon: srpski pesnici XX veka. Beograd: Službeni glasnik
Petrović, P. (2013) Avangardna Vizantija - nedovršeni ili nemogući projekat?. u: Bošković D. [ur.] Vizantija u (srpskoj) književnosti i kulturi od srednjeg do dvadeset i prvog veka, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, str. 131-141
Popović-Mlađenović, T. (2007) Muzička moderna druge polovine XX veka. u: Veselinović-Hofman M. [ur.] Istorija srpske muzike - srpska muzika i evropsko muzičko nasleđe, Beograd: Zavod za udžbenike, str. 215-245
Pound, E. (1972) A few don'ts by an Imagiste. u: Jones P. [ur.] Imagist Poetry, London: Penguin Books, pp. 130-134
Pressman, J. (2014) Digital Modernism: Making It New in New Media. Oxford, New York: Oxford University Press
Radulović, M. (2017) Srpskovizantijsko nasleđe u srpskom posle ratnom modernizmu: Vasko Popa, Miodrag Pavlović, Ljubomir Simović, Ivan V. Lalić. Beograd: Institut za književnost i umetnost
Skrobanović, Z. (2014) U modernističkoj čajdžinici: doživljaj kineskog pisma u evropskom modernizmu. Beograd: Geopoetika
Stefanović, A. (2007) Solo pesma. u: Veselinović Hofman M. [ur.] Istorija srpske muzike - srpska muzika i evropsko muzičko nasleđe, Beograd: Zavod za udžbenike, str. 357-404
Suzuki, M. (2011) Hibutsu (Hidden Buddha): Living images in Japan and the Ortodox icons. u: Okayama University Research Project Reports 17, pp. 5-24
Todorović, M. (1998) Zvezdana misterija. Beograd: Signal, Beorama
Todorović, M. (2014) Prostori signalizma. Zrenjanin: Agora
Uspenski, B. (1979) Poetika kompozicije, Semiotika ikone. Beograd: Nolit, izbor i prevod izmenjenih i dopunjenih tekstova Novica Petković
Živanović, D. (2013) Vizantija kao utopijski konstrukt u poeziji V.B. Jejtsa. u: Bošković D. [ur.] Vizantija u (srpskoj) književnosti i kulturi od sred njeg do dvadeset i prvog veka, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, str. 323-329
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1858186D
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.