Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 14, br. 1, str. 73-87
Interna revizija u funkciji upravljanja
aVisoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću
bOpština Smederevska Palanka

e-adresaradatrklja@gmail.com
Sažetak
U savremenim uslovima poslovanja usled dinamičnih promena na tržištima kapitala, vlasnicima kapitala i investitorima potrebno je pouzdano i nezavisno mišljenje o finansijskim izveštajima preduzeća koja su predmet njihovog interesovanja. S tim u vezi sve se više pažnje posvećuje uvođenju interne revizije u svakodnevnu praksu, njenom razvoju i usavršavanju. Pitanje koje se ovde postavlja jeste da li i u kom stepenu je dostignut razvoj interne revizije u Republici Srbiji, korespondira li taj stepen sa dostignutim stepenom razvoja te profesije u zemljama razvijene tržišne privrede, kao i kakva je uloga interne revizije u funkciji upravljanja. To pitanje predstavlja osnovnu tematiku ovoga rada.
Reference
Borović, N., Zakić, V. (2013) Uloga i značaj interne revizije za unapređenje upravljačke funkcije budžetskih korisnika. Finansije, Beograd, vol. 68, br. 1-6, str. 23-36
Chambers, A.D., Selim, G.M., Vinten, G. (1993) Internal auditing. London: Pitman Publishing, str. 56
Hayes, R.H., Schilder, A., Dassen, R., Wallage, P. (2002) Principi revizije - međunarodna perspektiva. Banja Luka: Savez računovođa i revizora Republike Srpske
International Auditing Practices Committee (2019) www.ifac.org/auditingassurance
Ljubisavljević, S. (2001) Revizija kao instrument provere kvaliteta finansijskog izveštavanja. u: Stojanović R. [ur.] Kvalitet finansijskog izveštavanja - izazovi, perspektive i ograničenja - 42. Simpozijum 'Računovodstvo i poslovne finansije u savremenim uslovima poslovanja', Zlatibor, Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
Meigs, W.B., Whittington, O.R., Pany, K.J., Meigs, R.F. (1988) Principles of auditing. Homewood Illinois: Irwin, str. 181
Milenković, D. (2012) U potrazi za vezom između principa dobre uprave i pojma interne revizije. u: Šuput Dejan [ur.] Dobra uprava i interna revizija, Beograd: Institut za uporedno pravo, 13-34
Ministarstvo finansija RS (2011) Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru. Službeni glasnik RS, Beograd, br. 99
Popović, S., Eremić-Đođić, J., Grublješić, Ž., Mijić, R. (2014) Internal control management functions. u: IV International Symposium Engineering Management and Competitiveness, Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin', 373-377
Popović, S., Mijić, R., Grublješić, Ž. (2014) Interna kontrola i interna revizija u funkciji menadžmenta. Škola biznisa, br. 1, str. 95-107
Savez računovođa i revizora Srbije (SRRS) (2002) Međunarodni standardi revizije. Beograd
Šuput, J. (2012) Interna finansijska kontrola u prevenciji krivičnog dela nenamenskog trošenja budžetskih sredstava. Nauka, bezbednost, policija, vol. 17, br. 1, str. 153-163
Trklja, R., Bovan, M. (2019) Računovodstvo. Leposavić: Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć sa sedištem u Leposaviću
Vlada Republike Srbije, Ministarstvo Finansija (MFIN) (2011) Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru. Službeni glasnik RS, Beograd, (99)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonsig1901073T
objavljen u SCIndeksu: 19.02.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka