Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2016, br. 2, str. 87-94
Interna kontrola kao instrument podrške upravljanju rizikom u biznis planu
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

e-adresaveronikaboskov1@gmail.com
Sažetak
Preduzeća danas funkcionišu u veoma turbulentnim okolnostima. Izložena su kompleksnim uticajima na koje moraju reagovati kako bi se zaštitila i opstala. Izloženost riziku se mora ukalkulisati prilikom izrade biznis plana, ali se na njega mora računati i tokom njegove realizacije. Interna kontrola je od izuzetne važnosti jer se samo blagovremenim identifikovanjem problema i pravovremenom akcijom mogu amortizovati rizične situacije. S obzirom na to da biznis plan sadrži sve predviđene korake do realizacije poslovne ideje, promene i odstupanja u bilo kojoj fazi imaju implikacije na konačni rezultat.
Reference
*** (2002) A Risk Management Standard. AIRMIC
Andrić, M., Krsmanović, B., Jakšić, D. (2004) Revizija - teorija i praksa. Subotica: Ekonomski fakultet
Đuričić, M., Bojković, R., Đuričić, R., Skorup, S. (2010) Menadžment rizikom projekta. u: Međunarodna naučna konferencija Menadžment, Kruševac, 397-405
Institute of Internal Auditors Research Foundation (2010) The II Global Internal Audit Survey: Characteristics of an Internal Audit Activity
Kereta, J. (2004) Upravljanje rizicima. RRiF, Zagreb, 8, 48-53
Knechel, R., Salterion, S., Ballou, B. (2007) Auditing Assurance and Risk. Canada: Thomson South-Western, 3rd ed
Kromschroder, B., Luck, W. (1998) Grundsatse risikoorientierter Unternehmensuberwachung. Der Betrieb, Nr. 32
Krstić, J., Đorđević, M. (2012) Interna kontrola i upravljanje rizikom preduzeća - od tradicionalnog do revidiranog coso modela. Ekonomske teme, 151-166; 2
Ministarstvo Finansija Republike Srbije, Odsek za upravljanje projektima Priručnik za upravljanje projektima. Preuzeto sa http://www.srbijaueu.org/images
Petrović, D., Jovanović, P., Raković, R. (2010) Upravljanje projektnim rizicima. Beograd: Udruženje za upravljanje projektima Srbije - YUPMA
Popović, S., Mijić, R., Grublješić, Ž. (2014) Interna kontrola i interna revizija u funkciji menadžmenta. Škola biznisa, br. 1, str. 95-107
Stankov, B., Roganović, M., Marjanski-Lazić, S. (2015) Investors' perspective and needs in the process of developing a business plan. Škola biznisa, br. 2, str. 80-96
Šabović, Š. (2012) Otkrivanje rizika u poslovanju preduzeća. Kosovska Mitrovica: Univerzitet u Prištini - Ekonomski fakultet
Vučenović, S. (2008) Biznis plan u funkciji realizacije preduzetničke ideje. Škola biznisa, 1, 18-24
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/skolbiz2-12887
objavljen u SCIndeksu: 16.03.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka