Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
2013, br. 3-4, str. 119-128
Institucionalna dimenzija održivog razvoja
aVisoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
bUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresajelenapivasevic.vps@gmail.com
Ključne reči: održivi razvoj; institucionalna dimenzija; prizma održivosti; strategija održivog razvoja; politika održivog razvoja
Sažetak
Održivi razvoj je složen, višedimenzionalni koncept, koji u savremenim uslovima poslovanja sve više dobija na značaju i postaje jedna od glavnih tema naučnih rasprava. Održivi razvoj počiva na tri stuba, međusobno povezana, a to su: ekonomski, socijalni i ekološki. Međutim, novi naučni trendovi prepoznaju još neke dimenzije održivog razvoja, kao što je kulturna i institucionalna dimenzija. U ovom radu biće razmatran institucionalni aspekt održivog razvoja, kao nužan element, koji treba da poveže i podrži ostale dimenzije održivog razvoja. Cilj ovog rada jeste ukazivanje na značaj postojanja adekvatnog institucionalnog aparata za sprovođenje politike održivog razvoja.
Reference
*** (2011) Akcioni plan za sprovođenje Strategije održivog razvoja za period 2011−2017. Službeni glasnik Republike Srbije, 62
*** (2008) Nacionalna strategija održivog razvoja Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 57
Đekić, S., Hafner, N. (2013) Savremeni koncept upravljanja institucionalnom dimenzijom održivog razvoja. Teme, vol. 37, br. 3, str. 1243-1261
Evropski pokret Srbija (2013) Strategija održivog razvoja. http://www.emins.org/srpski/strategija
Giddings, B., Hopwood, B., O'brien, G. (2002) Environment, economy and society: fitting them together into sustainable development. Sustainable Development, 10(4): 187-196
Goodstein, E.S. (2003) Ekonomika i okoliš. Zagreb: Mate
Hafner, P. (2009) Ekološka paradigma i ekonomska stvarnost. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 6, br. 2, str. 115-122
International Institute for Sustainable Development (2013) www.iisd.org
Kula, E. (1998) History of Environmental Economic Thought. London-New York: Routledge
Miltojević, V. (2011) Kultura kao dimenzija održivog razvoja. Teme, vol. 35, br. 2, str. 639-653
Nadić, D. (2011) Održivi razvoj i principi održivog razvoja u strateškim dokumentima Republike Srbije. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 5, br. 6, str. 213-224
Spangenberg, J.H. (2002) Environmental space and the prism of sustainability: frameworks for indicators measuring sustainable development. Ecological Indicators, 2(3): 295-309
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/skolbiz1304119P
objavljen u SCIndeksu: 14.03.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman