Metrika

  • citati u SCIndeksu: [11]
  • citati u CrossRef-u:[11]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 2, br. 1, str. 41-52
Revizija ostvarivanja ciljeva budžetskih programa
Ministarstvo odbrane, Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, Beograd

e-adresaradan.kostic@mod.gov.rs
Ključne reči: revizija; budžet; ciljevi
Sažetak
Sve demokratske zemlje su razvile metode koje pomažu državi uspešnu implementaciju finansijske institucije budžeta. Među ključnim faktorima su uravnotežena i transparentna budžetska odgovornost prema javnosti i obaveza da se podnesu računi, vrši kontrola rukovodstva, koju odnedavno nazivaju upravljanje rizikom i eksterno revidiranje.
Reference
Andrić, M. (2002) Revizija računovodstvenih izveštaja. Subotica: Ekonomski fakultet
Bocken, N.M.P., de Pauw, I., Bakker, C., van der Grinten, B. (2016) Product design and business model strategies for a circular economy. Journal of Industrial and Production Engineering, 33(5): 308-320
Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N.M.P., Hultink, E.J. (2017) The Circular Economy: A new sustainability paradigm?. Journal of Cleaner Production, 143(143): 757-768
Hayes, R.H., Schilder, A., Dassen, R., Wallage, P. (2002) Principi revizije - međunarodna perspektiva. Banja Luka: Savez računovođa i revizora Republike Srpske
Ilić, B. (2019) Cena zemlje kao faktor održivog razvoja. Održivi razvoj, vol. 1, br. 2, str. 7-16
Knežević, G. (2008) Ekonomsko-finansijka analiza. Beograd: Univerzitet Singidunum
Kovačević, M., Trandafilović, J., Kalač, D. (2019) Revizijski aspekt izvršenja budžeta. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 5, br. 1, str. 93-105
Mijić, K., Spahić, N., Vuković, B. (2011) Regulativa i praksa finansijskog izveštavanja o biološkim sredstvima u Republici Srbiji. Ekonomika poljoprivrede, vol. 58, br. 4, str. 647-659
Milojević, D. (2006) Finansijska revizija i kontrola. Beograd
Milojević, I.M., Mihajlović, M.B., Vukša, S.Đ. (2018) Novčani tokovi privrednog subjekta kao predmet revizije. Vojno delo, vol. 70, br. 3, str. 361-371
Miljković, M., Krstić, D. (2018) Budžetski sistem i normativno uređenje finansiranja rashoda odbrane. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 1, str. 27-37
Novaković, S., Jovićević, P., Simin, M. (2018) Interna revizija u funkciji menadžmenta. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 1, str. 63-84
Stanković, B., Damnjanović, R., Popović, M. (2018) Oblici nadzora nad javnim rashodima. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 3, str. 96-109
Stanojević, S., Milojević, I., Vukasović, D., Vladisavljević, V. (2018) Teorija revizije. Beograd: Centar za ekonomska i finansijska istarživanja
Stojanović, C., Stanojević, P. (2017) Ciljevi organizacionog sistema i IMS-a. Akcionarstvo, Vol. 23, br. 1, 5-18
Todorović, M., Milutinović, V.S. (2015) Revizija. Beograd: Ekonomski fakultet
Vesić, T., Gavrilović, M., Petronijević, J. (2019) The influence of liquidity and profitability on the banking sector performances: The example of Serbia. International Review, br. 1-2, str. 75-81
Vidović, N., Duin, D. (2018) Application of standards in the balancing of securities in the public sector. Oditor, vol. 4, br. 1, str. 104-118
Vijayakumar, A.N., Nagaraja, N. (2012) Internal control systems: Effectiveness of internal audit in risk management at public sector enterprises. BVIMR Management edge, Vol. 5, No. 1, pp. 1-8
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/OdrRaz2001041K
objavljen u SCIndeksu: 02.07.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka