Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 19  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 10, br. 19, str. 29-49
Materijalni položaj porodica sa četvoro i više dece - studija slučaja u Doboju
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresaaleksandar.jankovic@fpn.unibl.org
Ključne reči: materijalni položaj; višečlana porodica; Doboj
Sažetak
U radu se analizira materijalni položaj porodica sa četvoro i više dece u opštini Doboj tako što se polazi od opšte pretpostavke da većina ovih porodica spada u ekonomski i socijalno ugrožene društvene grupe. Cilj rada jeste da se analiziraju neki od pokazatelja materijalnog položaja porodica sa četvoro i više dece i da ih uporedimo sa onim koji se odnose na "prosečnu porodicu" u Republici Srpskoj. Analiza je zasnovana na nalazima anketnog istraživanja koje je sprovedeno u opštini Doboj u periodu od kraja jula 2017. do početka februara 2018. godine. U radu se najpre analiziraju osnovni indikatori materijalnog položaja - prihodi, imovina, potrošnja i opremljenost domaćinstva, a zatim ukupan materijalni položaj višečlanih porodica iskazan preko kompozitnog indeksa.
Reference
*** (2015) Položaj djece u porodicama sa četvoro i više djece u Republici Srpskoj - poseban izveštaj. Doboj: Ombudsman za decu Republike Srpske, http://www.djeca.rs.ba/uploaded/Poseban%20izvjestaj%20%204+.pdf (pristup 17. 07. 2018)
*** (2016) Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC). Vlada Republike Srbije, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/sekundarne-analize-podataka-dobijenih-kroz-istrazivanje-anketa-o-prihodima-i-uslovima-zivota-silc/ (26. 09. 2016)
Babović, M., ur. (2010) Izazovi nove socijalne politike - socijalna uključenost u EU i Srbiji. Beograd: MRSP
Berghman, J. (1997) The resurgence of poverty and the struggle against exclusion: A new challenge for social security in Europe?. International Social Security Review, 50(1), 3-21
Berghman, J. (1995) Social exclusion in Europe: Policy context and analytical framework. u: Room G. [ur.] Beyond the Threshold: The Measurement and Analysis of Social Exclusion, Bristol: The Policy Press
Berković, E. (1986) Socijalne nejednakosti u Jugoslaviji. Beograd: Ekonomski institut
Boehnke, P. (2001) Nothing left to lose?: Poverty and social exclusion in comparison: Empirical evidence on Germany. Berlin: Social Science Research Center
Bolčić, S. (2002) Post-socijalistička transformacija i društvene nejednakosti u Srbiji u komparativnoj perspektivi. u: Bolčić S., Milić A. [ur.] Srbija krajem milenijuma: Razaranje društva, promene i svakodnevni život, Beograd: ISI FF
Bolčić, S.I. (1993) 'Novi preduzetnici' u Srbiji početkom devedesetih. Sociologija, vol. 35, br. 4, str. 489-504
Choffe, T. (2001) Social exclusion: Definitions, public debate and empirical evidence in France. u: Mayes D.G., Bergman J., Salais R. [ur.] Social Exclusion and European Policy, Cheltenham: Edward Elgar
Council of the European Union (2004) Joint report by the commission and the council on social inclusion. Brussels
Haralambos, M., Holborn, M. (2002) Sociologija - teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing
Inglehart, R., Welzel, C. (2007) Modernizacija, kulturna promjena i demokracija. Zagreb: Politička kultura
Kolodko, W.G. (2000) Globalization and caching-up: From recession to growth in transition economies. TIGER, University of Rochester
Lazić, M., Cvejić, S. (2004) Promene društvene strukture u Srbiji: slučaj blokiranje post-socijalističke transformacije. u: Milić A. [ur.] Društvena transformacija i strategije društvenih grupa: svakodnevnica Srbije na početku trećeg milenijuma, Beograd: ISI FF
Lazić, M. (2002) Osobenosti globalne društvene transformacije Srbije. u: Bolčić S. [ur.] Društvene promene i svakodnevni život: Srbija početkom devedesetih, Beograd: ISI FF
Lazić, M. (2002) (Re)strukturisanje društva u Srbiji tokom 90-ih. u: Bolčić S., Milić A. [ur.] Srbija krajem milenijuma: Razaranje društva, promene i svakodnevni život, Beograd: ISI FF
Lazić, M. (2000) Elite u postsocijalističkoj transformaciji srpskog društva. u: Lazić M. [ur.] Račji hod, Beograd: Filip Višnjić
Lazić, M., ur. (1994) Razaranje društva - jugoslovensko društvo u krizi devedesetih. Beograd: Filip Višnjić
Lazić, M. (2011) Čekajući kapitalizam - nastanak novih klasnih odnosa u Srbiji. Beograd: Službeni glasnik
Milić, A. (2002) Dobitnici i gubitnici u procesu tranzicije iz ugla porodične svakodenvnice (1991-2001). u: Bolčić S., Milić A. [ur.] Srbija krajem milenijuma: Razaranje društva, promene i svakodnevni život, Beograd: ISI FF
Milić, V. (1993) Romi kao marginalna društvena grupa. u: Društvene promene i položaj Roma, Beograd: SANU
Milosavljević, M., Jugović, A. (2009) Izvan granica društva - savremeno društvo i marginalne grupe. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Pešić, J. (2018) Karakteristike strukturalne i vrednosno-ideološke divergencije populacije i elita globalnog uspona i krize neoliberalizma: slučaj Srbije. u: Pešić J., Backović V., Mirkov A. [ur.] Srbija u uslovima globalne krize neoliberalnog poretka kapitalističke regulacije, Beograd: ISI FF
Popović, M., ur. (1991) Srbija krajem osamdesetih - sociološko istraživanje društvenih nejednakosti i neusklađenosti. Beograd: ISI FF
Popović, M., ur. (1987) Društvene nejednakosti - sociološko istraživanje u Beogradu. Beograd: ISI FF
Saraceno, C. (2001) Social exclusion: Cultural roots and diversities of a popular concept. u: Social Exclusion and Children, Conference, May 3-4th, Columbia University
Sgroj, E. (1988) Ljudi na marginama društva - strategije borbe protiv isključenja. Socijalna politika, broj 3-4/88, god. XLIII, Beograd: Jugoslovenska konferencija za socijalne delatnosti
Stark, D., Bruszt, L. (2001) One way or multiple paths: For a comparative sociology of East European capitalism. American Journal of Sociology, 106(4), 1129-1137
Šućur, Z. (2019) Siromaštvo - teorije, koncepti, pokazatelji. Zagreb: Pravni fakultet
Tomanović, S., Stanojević, D., Ljubičić, M. (2016) Postajanje roditeljem u Srbiji - sociološko istraživanje tranzicije u roditeljstvo. Beograd: Filozofski fakultet
Vleminckx, K., Berghman, J. (2001) Social exclusion and the welfare state: An overview of conceptual issues and implications. u: Mayes D.G., Bergman J., Salais R. [ur.] Social Exclusion and European Policy, Cheltenham: Edward Elgar
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/politeia0-25516
primljen: 02.03.2020.
prihvaćen: 29.06.2020.
objavljen u SCIndeksu: 15.10.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0