Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 6 od 19  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 51, br. 1, str. 109-134
Kontinuitet problema u diskontinuiranom razvoju srpske industrije
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za sociologiju
Ključne reči: industrijski razvoj; diskontinuiran razvoj; kontinuitet problema; srpsko društvo; transformacija
Sažetak
U radu se komparativnom analizom nastoji ukazati na diskontinuiranost u procesu industrijskog razvoja srpskog društva, kao i na činjenicu da tokom celokupnog razvoja nisu prevladani gotovo identični problemi. Osim istorijskih podataka u tekstu se koriste i analiziraju podaci empirijskog istraživanja čiji je cilj bilo utvrđivanje realnog i mogućeg stepena i intenziteta uticaja strukturalnih društvenih promena na organizovanje rada u industriji. Istraživanje je realizovano u periodu od 2011-2013. godine, primenom metoda višestrukog slučaja, a njime je obuhvaćeno šest organizacija iz različitih industrijskih sektora. Poređenjem različitih faza razvoja industrije u Srbiji, konstatuje se kontinuitet sledećih problema: akumulacije kapitala, tehničko-tehnološke nerazvijenosti i zavisnosti, sirovinske zavisnosti, te deficita kompetentne radne snage (posebno menadžera). Potvrđuje se da je najveći i osnovni problem, koji objedinjuje sva četiri navedena, zapravo faktičko otsustvo strategije industrijskog razvoja, što je primetno u celom njegovom toku. PR Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179053.
Reference
*** (2008) Dva veka razvoja Srbije - statistički pregled. Beograd: Republički zavod za statistiku Srbije
Antonić, S. (2004) Društvena transformacija i strategije društvenih grupa. u: Milić A. [ur.] Društvena transformacija i strategije društvenih grupa - svakodnevica Srbije na početku trećeg milenijuma, Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, str. 19-58
Bajec, J., Joksimović, Lj. (2010) Savremeni privredni sistemi. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Baxter, P., Jack, S. (2008) Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. Qualitative Report, 13 (4): 544-559
Berend, I.T. (2009) Ekonomska istorija Evrope u XX veku - ekonomski modeli od laisses-faire do globalizacije. Beograd: Arhipelag
Bogdanović, M. (1993) Metodološke studije. Beograd: Institut za političke studije
Bryman, A. (2006) Integrating quantitative and qualitative research: how is it done?. Qualitative Research, 6(1): 97-113
Crnobrnja, M. (2007) Ekonomija tranzicije. Beograd: Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
Čalić, M. (2004) Socijalna istorija Srbije 1815-1941 - uporedni napredak u industrijalizaciji. Beograd: Clio
Đurković, M. (2011) Sudbina Milana Stojadinovića. Politika, 14.10.2011
Đurović, S. (1986) Državna intervencija u industriji Jugoslavije (1918-1941). Beograd: Institut za savremenu istoriju
Eisenhardt, K. (1989) Building theories from case study research. Academy of Management Review, vol. 14, br. 4, str. 532-550
Galbraith, J.R. (1968) Environmental and technological determinants of organization design: A case study. http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/47606/environmentalec00galb.pdf?sequence=1 20.12.2016
Jankov, S. (1983) Savremeni privredni sistemi I - razvijene kapitalističke zemlje i SSSR. Beograd: Naučna knjiga
Kovačević, R. (2009) Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Lawrence, P.R., Lorsch, J.W. (1967) Differentiation and Integration in Complex Organizations. Administrative Science Quarterly, 12(1): 1
Lazarević, L. (2012) Andra Nikolić. u: Nikolić Andra [ur.] Ekonomsko stanje Srbije u XIV veku, Beograd: Društvo za privrednu istoriju, str. 83-86
Lazić, M. (2011) Čekajući kapitalizam - nastanak novih klasnih odnosa u Srbiji. Beograd: Službeni glasnik
Milić, V. (2011) Osnovi metodologije iskustvenog istraživanja u društvenim naukama. Beograd: Zavod za proučavanje sela
Milošević, B. (1990) Tehničko stvaralaštvo radnika - jedno sociološko istraživanje. Novi Sad: Narodna tehnika Vojvodine
Nikolić, A. (2012) Ekonomsko stanje Srbije u XIV veku. Beograd: Društvo za privrednu istoriju
Puljiz, V. (1977) Eksodus poljoprivrednika. Zagreb: Institut za društvena istraživanja Sveučilišta / IDIS
Radonjić, O., Kokotović, S. (2010) Sedam godina veštačkog disanja - kritička analiza modela privrednog razvoja Srbije u periodu 2001-2007. u: Cvejić S. [ur.] Suživot sa reformama - građani Srbije pred izazovima tranzicijskog nasleđa, Beograd: Čigoja štampa, str. 37-66
Savić, L. (2009) Ekonomika industrije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Šljukić, M. (2008) Organizaciona i nacionalna kultura u kontekstu procesa globalizacije. Sociološki godišnjak, (3): 379-395
Šljukić, M., Šljukić, S. (2011) Obrazovanje i privreda u kontekstu obrazovnih reformi. Nova srpska politička misao: Posebno izdanje - Obrazovanje u tranziciji, XIX (2): 107-117
Šljukić, M., Šljukić, S. (2015) (Ne)usklađenost stručnog obrazovanja sa aktuelnim potrebama industrije u Srbiji. Teme, vol. 39, br. 3, str. 715-732
Šljukić, S. (2014) Promene u društvenoj strukturi i uloga seljaštva. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 146, str. 71-84
Vuković, S. (2012) Srpsko društvo i ekonomija (1918-1992). Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Yin, R.K. (1981) The Case Study Crisis: Some Answers. Administrative Science Quarterly, 26(1): 58
Yin, R.K. (2009) Case study research: Design and methods. Sage Publications
Zec, M. (2010) Privatizacija - koncepti, operacionalizacija i otvorena pitanja. Fokus (Kvartalni izveštaj o institucionalnim reformama), Beograd, Centar za liberalno-demokratske studije: 21-26. www.clds.rs/newsite/06 FOKUS.pdf 20.12.2016
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/socpreg1701109S
objavljen u SCIndeksu: 21.05.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Kultura (2020)
Metod slučaja - koncept i praksa
Šljukić Srđan, i dr.

Sociologija (2013)
Uticaj informacione tehnologije na dizajn organizacije - primer organizacije u zdravstvu
Petković Mirjana, i dr.

Glasnik Šumarskog fakulteta (2013)
Procena investicija u plantaži topole starosti 42 godine
Keča Ljiljana, i dr.

prikaži sve [52]