Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 72, br. 2, str. 56-78
Mogućnosti unapređenja u izučavanju logistike operacija Vojske
aVisoka brodarska škola, Beograd
bVojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija

e-adresamarkoandrejic@hotmail.com, marjan.mircevski@gmail.com
Ključne reči: operacije Vojske; logistika operacija; projektni menadžment; unapređenje izučavanja operacija Vojske; planiranje; upravljanje
Sažetak
mperativ koji se postavlja pred savremene logističke sisteme usmeren je na postizanje sposobnosti da se prepozna zahtev korisnika logističke usluge, da se skrati vreme reagovanja i pružanja usluge, racionalizuje utrošak resursa i ostvari što veća efektivnost i efikasnost. Da bi se obezbedila adekvatna logistika u izvođenju operacija Vojske neophodno je, pored ostalog, raspolagati, u dovoljnoj meri, odgovarajućim kadrom, koji se stvara kroz proces obrazovanja i vaspitanja, izučavanjem pravih sadržaja na pravi način. Operacije Vojske su obimni poslovi projektnog tipa. Složeni su po organizaciji i tehnologiji izvođenja, neponovljivi, angažuju znatne resurse koji su, po pravilu, ograničeni, zahtevaju dobru koordinaciju (homogeno postupanje i usklađeno delovanje) i umešno upravljanje resursima svih vrsta. Da bi se obezbedio kvalitet operacija Vojske, vrlo je važno ostvariti izbalansiran pogled između višeg opštevojnog menadžmenta (glavnog linijskog rukovodioca) zainteresovanog za zbirne performanse kvaliteta i logističkih stručnjaka koji se bave pojedinačnim specijalnostima u okviru funkcije kvaliteta. Takođe, potrebno je da sistem koji se podržava i logistički sistem čine dijalektičko jedinstvo i da deluju više sinergijski. Opšta teorijska saznanja iz oblasti planiranja i upravljanja, projektnog menadžmenta, kvaliteta i timskog rada adekvatna su podloga za unapređenje izučavanja i operativnog rada na logistici operacija. Promenama u pristupu logistici operacija iniciraće se i promene u pristupu operacijama Vojske u celini. Unapređenje izučavanja logistike operacija Vojske doprinosi povećanju njenih operativnih sposobnosti, kao i mogućnostima da ispuni ustavne i zakonske obaveze.
Reference
Andrejić, M., Milenkov, M., Panić, S., Mirčevski, M. (2015) Razvoj koncepcije logistike Vojske Srbije. u: 18. Međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM, Prijevor, Zbornik radova, 700-707
Andrejić, M., Milenkov, M. (2016) Koncept i pristup stvaranju kvalitetnih oficira za potrebe logistike odbrane. u: 19. Međunarodne konferencije Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM, Prijevor, Zbornik radova, 19-35
Andrejić, M., Milenkov, M. (2017) Prilog unapređenju promišljanja o promenama u logistici odbrane. u: 20. Međunarodne konferencije Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM, Prijevor, Zbornik radova, 37-62
Andrejić, M., Milenkov, M. (2018) Logistika u sistemu odbrane. Beograd: Medija centar Odbrana
Andrejić, M., Conić, N. (2016) Logistika mirovnih operacija - praktikum. Beograd: Vojna akademija
Andrejić, M. (2000) Planiranje pozadinskog obezbeđenja mobilizacije združenih taktičkih jedinica. Beograd: Sektor ŠONID, doktorska disertacija
Andrejić, M., Milenkov, M. (2019) Logistika u sistemu odbrane. Beograd: Medija centar odbrana - Vojna štamparija, knjiga 2, ISBN 978-86-335-0633-5, str. 638
Andrejić, M., Milenkov, M. (2019) Logistika u sistemu odbrane. Beograd: Medija centar odbrana - Vojna štamparija, knjiga 1, ISBN 978-86-335-0592-5, str. 736
Andrejić, M. (2005) Logistička podrška logističkih operacija. u: Teorijski i praktični aspekti savremenih operacija, Simpozijum, Beograd: ŠNO, Vojna akademija
Andrejić, M., Sokolović, V., Tumanov, D., Janković, D. (2010) Primena projekt menadžmenta u logističkom obezbeđenju mobilizacije. u: 13. Međunarodna konferencija ICDQM, Beograd, Zbornik radova, 675-681
Andrejić, M. (2001) Metode i softver za podršku planiranju u logističkim organizacionim sistemima. Vojnotehnički glasnik, vol. 49, br. 1, str. 36-52
Andrejić, M., Čabarkapa, O. (2001) Timski rad u vojnim organizacionim sistemima. Vojno delo, vol. 53, br. 3, str. 83-108
Andrejić, M.D., Đorović, B.D., Pamučar, D.D. (2011) Upravljanje projektima po pristupu projekt menadžmenta. Vojnotehnički glasnik, vol. 59, br. 2, str. 142-157
Andrejić, M.D., Milenkov, M.A., Sokolović, V.S. (2010) Logistički informacioni sistem. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 1, str. 33-61
Bogdanović, S., Hadžić, M. (2019) Strategic multicriteria decision-making process in agriculture. Ekonomika poljoprivrede, vol. 66, br. 1, str. 89-106
Ćemalović, U. (2016) Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije - slučaj životne sredine. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 3, str. 891-904
Đukić, S. (2018) Menadžment u korporativnoj bezbednosti i bezbednost industrijskih objekata - fizičko-tehnička zaštita. Vojno delo, vol. 70, br. 2, str. 220-239
Eklez, H. (1968) Logistika u nacionalnoj odbrani. Beograd: VIZ
Jolović, I., Bobera, D. (2019) Analiza uloge projektnog menadžera u upravljanju istraživačko-razvojnim projektom. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 5, br. 3, str. 38-52
Jovanović, P. (1990) Upravljanje projektima. Beograd: KIZ
Jovanović, V.V., Jovanović, D.M. (2012) Iskustva stranih armija u primeni RFID tehnologije u logistici. Vojnotehnički glasnik, vol. 60, br. 2, str. 118-138
Mićović, S., Miletić, J. (2019) Poslovni subjekt kao osnova održivosti razvoja. Održivi razvoj, vol. 1, br. 1, str. 43-51
Milojević, I., Mihajlović, M. (2019) Primena metoda ocene investicionih projekata u javnom sektoru. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 5, br. 1, str. 19-31
Rakić, S., Adamović, V. (2019) Poslovna etika u funkciji uspešnog poslovanja savremenih kompanija. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 5, br. 2, str. 42-57
Simić, N., Kosumi, T., Jialiang, Y. (2019) Regulatorni instrumenti održivog razvoja. Održivi razvoj, vol. 1, br. 1, str. 17-28
Slavković, R.V., Šipka, B.B., Jukić, J.K. (2018) Manevar u napadnoj operaciji snaga kopnene vojske. Vojno delo, vol. 70, br. 2, str. 277-297
Tešanović, B. (2015) Ekonomija logistike odbrane. Beograd: MC Odbrana
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/vojdelo2002056A
primljen: 07.08.2020.
prihvaćen: 07.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 15.10.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka