Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:33
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:29

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 6, br. 2, str. 21-37
Alternativni računovodstveni postupci, kreativno računovodstvo i lažno finansijsko izveštavanje
an/a
bAkademija strukovnih studija Južna Srbija, odsek Blace, Blace

e-adresadrsdj63@gmail.com, nebojsamitic@live.com
Ključne reči: kreativno računovodstvo; alternativni računovodstveni postupci; profesionalna računovodstvena regulativa; smicalice; lažno finansijsko izveštavanje
Sažetak
Osnovu za istinito i fer prikazivanje imovinsko-finansijskog i prinosnog položaja privrednih društava predstavljaju zakonski propisi i međunarodna profesionalna računovodstvena regulativa (Međunarodni računovodstveni standardi (MRS) i Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI)). Ipak, postojanje određenih računovodstvenih transakcija za koje u računovodstvu postoje bar dva, a često i više dozvoljenih postupaka stavlja računovođe u poziciju da njihovo subjektivno opredeljivanje za određeni postupak može u manjoj ili većoj meri uticati na visinu periodičnog rezultata. (Ne)objektivno utvrđeni rezultat privrednog subjekta predstavlja osnovnu informacionu osnovu za njegove najznačajnije stejkholdere (akcionare, menadžere, zaposlene, i sl.). S obzirom na to da postoje različiti ciljevi koje pomenuti stejkholderi žele da zadovolje, ne retko se događa da menadžeri u saradnji sa računovođama pokušavaju da oblikuju finansijske izveštaje u skladu sa svojim ciljevima. Kreativno računovodstvo sa svojim tehnikama ili metodama pomaže menadžerima i računovođama u sastavljanju finansijskih izveštaja koji su obično sačinjeni u skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom, ali suprotno njenom duhu što za rezultat daje imovinsko-finansijsku i prinosnu poziciju privrednog društva koja u manjoj ili većoj meri odstupa od one koja bi se mogla okarakterisati kao istinita i fer. Iz tog razloga smo se opredelili da našu pažnju posvetimo obrazlaganju suštine kreativnog računovodstva (računovodstvenih smicalica), mogućem uticaju pojedinih tehnika na bilans stanja, bilans uspeha i izveštaj o novčanim tokovima, kao i merama koje mogu pomoći da se njegov uticaj svede na prihvatljivu meru.
Reference
*** (2013) Zakon o računovodstvu i reviziji. Sl. glasnik RS, broj 62
Belak, V. (2011) Poslovna forenzika i forenzično računovodstvo. Zagreb: Belak Excellens
Campbell, J.L., Mauler, L.M., Pierce, S.R. (2019) A review of derivatives research in accounting and suggestions for future work. Journal of Accounting Literature, 42: 44-60
Changwony, F.K., Paterson, A.S. (2019) Accounting practice, fiscal decentralization and corruption. British Accounting Review, 51(5): 100834-100834
Cvetković, D., Bošković, V. (2018) Pojavni oblici kreativnog računovodstva i najčešće manipulacije u finansijskim izveštajima. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 2, str. 78-89
Cvetković, D., Petković, A. (2017) Kreativno računovodstvo - od upotrebe do zloupotrebe. Ekonomski vidici, vol. 22, br. 4, str. 307-321
Dimitrijević, D. (2015) Otkrivanje i sprečavanje manipulacija u bilansu stanja i izveštaju o novčanim tokovima. Ekonomski horizonti, vol. 17, br. 2, str. 137-153
Đekić, M., Filipović, P., Gavrilović, M. (2016) Forenzičko računovodstvo i finansijske prevare u svetu. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 9, br. 4, str. 71-86
Đorđević, S.M., Zakić, V. (2016) Finansijsko računovodstvo. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija
Đorđević, S.M., Mitić, N.R. (2019) Specifičnosti računovodstvenog tretmana poslovnih kombinacija (spajanja). Poslovna ekonomija, vol. 13, br. 2, str. 46-59
Gaughan, P.A. (2015) Mergers, acquistions, and corporate restructurings. Wiley
Kaparavlović, N. (2011) Uticaj kreativnog računovodstva na kvalitet finansijskog izveštavanja. Ekonomski horizonti, vol. 13, br. 1, str. 155-168
Kostić, R. (2020) Revizija ostvarivanja ciljeva budžetskih programa. Održivi razvoj, vol. 2, br. 1, str. 41-52
Kuus, M. (2016) Diplomacy and audit: Technologies of knowledge in Europe. Geoforum, 68: 39-47
Law, S.H., Lee, W.C., Singh, N. (2018) Revisiting the finance-innovation nexus: Evidence from a non-linear approach. Journal of Innovation & Knowledge, 3(3): 143-153
Malinić, D. (2009) Savremeni izazovi integralnog istraživanja kvaliteta finansijskih izveštaja. Ekonomika preduzeća, vol. 57, br. 3-4, str. 138-155
Milojević, I., Andžić, R., Vladisavljević, V. (2018) Accounting aspects of auditing the budget system. Ekonomika poljoprivrede, vol. 65, br. 1, str. 337-348
Milojević, M.M. (2015) Magle nad rashodima. Revizor, vol. 18, br. 70, str. 9-33
Milojević, M.M. (2010) O rizicima finansijskog izveštavanja. Revizor, vol. 13, br. 52, str. 7-25
Oakes, H., Oakes, S. (2016) Accounting colonisation and austerity in arts organisations. Critical Perspectives on Accounting, 38: 34-53
Petković, A. (2010) Forenzička revizija - kriminalne radnje u finansijskim izveštajima. Bečej: Proleter AD
Remenarić, B., Kenfelja, I., Mijoč, I. (2018) Creative accounting: Motives, techniques and possibilities of prevention. Ekonomski vijesnik / Econviews, 18(1): 191-199
Savez računovođa i revizora Srbije (2009) Međunarodni računovodstveni standard 18 - prihodi. u: Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja, Beograd
Toms, S., Shepherd, A. (2017) Accounting and social conflict: Profit and regulated working time in the British Industrial Revolution. Critical Perspectives on Accounting, 49, 57-75
Vukša, S. (2019) Napomene kao osnovni finansijski izveštaj. Akcionarstvo, 25, (1): 33-50
Vukša, S., Anđelić, D., Milojević, I. (2020) Analiza kao osnova održivosti poslovanja. Održivi razvoj, vol. 2, br. 1, str. 53-72
Zekić, M.Č., Obradović, B.V., Belokapić-Čavkunović, J.P. (2018) Relevantnost interne kontrole privrednog društva. Vojno delo, vol. 70, br. 5, str. 356-368
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor2002021D
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci